Akcje

Spis treści instrukcji sklepowej

Z Pomoc Netis

Spis treści

Instrukcja HM dla sklepu - wstęp

Zalecenia eksploatacji systemu HiperMarket

Bezpieczeństwo systemu

Założenia systemu

Rozpoczęcie sprzedaży

Ogólne zasady działania

Katalogi

Katalogi asortymentu

Podział

Przeceny

Katalog kontrahentów

Użytkownicy

Hasła tymczasowe

Kasjerzy

Profile kasjerów

Utargi kasjerskie

Zamówienia i grafik zamówień

Wagi

Dokumenty

Przyjęcie dostawy

WZ

PW - dokumenty przychodów wewnętrznych

RW - dokumenty rozchodów wewnętrznych

Czasopisma i komisy, towary przyjmowane nieodpłatnie

Przeklasyfikowanie

Przepakowanie

Zmiany Cen i Vat

Korekty sald

Sprzedaż

Raporty systemowe

Odchyłki - Korekta kart ujemnych lub KWW Korekta Kosztu Własnego

Inwentaryzacja różnicowa z natury

Analizy

Faktury

Narzędzia

NET-WORKGROUP - Poczta firmowa

Remanenty

Internet

Moduł kasy KP/KW