Akcje

WZ

Z Pomoc Netis

Zwrot od dostawcy (ZWD)

Dokument tego typu pozwala zwrócić dostawcy towary w cenie przyjęcia. Jest to szczególnie pomocne w przypadku, gdy jeden towar jest dostarczany przez kilku kontrahentów w różnych cenach. Tworzenie dokumentu i dostępne klawisze tak jak w dokumencie PZ, z tą różnicą, że po wybraniu towaru do zwrotu zaznaczamy spacją PZ jakimi ten towar został przyjęty. Jest to konieczne, ponieważ system pilnuje, by nie zwrócono większej ilości niż została danym dokumentem przyjęta. Ponadto nie możemy dokonać zwrotu z dzisiejszego dokumentu przyjęcia. Istnieje również możliwość orientacyjnego oznaczenia dokumentu na okoliczność istnienia powiązanego z nim dokumentem PWSS, poprzez naciśnięcie klawiszy CTRL+].

Wydanie na zewnątrz (WZ)

Ten dokument służy do wydania towaru, dokonania darowizny, lub sprzedaży na fakturę VAT. Tworzenie dokumentu tak jak w dokumencie PZ. Przy tworzeniu nowego dokumentu mamy możliwość wybierania dostawy, a co za tym idzie i ceny zakupu z jaką towar będzie zdjęty. Jeżeli próbujemy wydać towar, którego stan kartotekowy jest zerowy, bądź mniejszy, system pozwoli nam na taką operację wyświetlając ostrzeżenie o takim fakcie.

W zależności od konfiguracji WZ może być w cenach sprzedaży z katalogu sklepowego lub też ceny mogą być ustalane na dokumencie.

Faktura do WZ (bez paragonu)

Program pozwala wystawić faktury na podstawie dokumentów magazynowych. Do dokumentów można powiązać różne serie faktur, a fabrycznie powiązany jest typ faktur FVH. Powiązać serię można w konfiguracji faktur, dodając opcję nr 25.

Wystawić fakturę do WZ można wystawić na dwa sposoby:

  • przy realizacji dokumentu program zapyta czy chcemy zakończyć go fakturą; faktura zostanie wystawiona tylko do właśnie realizowanego dokumentu;
  • na liście wszystkich dokumentów ustawiamy się na tym, do którego chcemy wystawić fakturę, a następnie po wciśnięciu klawisza F wybieramy opcję Wystaw fakturę;
    • jeśli na liście dokumentów zaznaczymy (spacją) więcej niż jeden dokument od tego samego kontrahenta, to wybraniu Wystaw fakturę, jak podano powyżej, wystawiona zostanie jedna faktura do wybranych (wielu) dokumentów magazynowych — faktura zbiorcza.

Do jednego dokumentu magazynowego można wystawić tylko jedną fakturę danego typu.

Korekty faktur należy wystawiać wyłącznie na podstawie korekt dokumentów magazynowych, tj. najpierw tworzymy korektę do dokumentu WZ (naciskając k stojąc na dokumencie), a przy jej realizacji program zapyta, czy wystawić też korektę do faktury. Gdyby tak się nie stało, to po wystawieniu korekty WZ, stojąc na oryginalnym (skorygowanym) dokumencie WZ, naciskamy klawisz f i wybieramy z menu Wystaw Korektę.

Inne, główne opcje:

  • Drukuj fakturę — pozwalającą na wydruk faktury wystawionej do wybranego WZ.
  • Wystaw Korektę — pozwala na wystawienie korekty faktury zgodnie z uprzednio wykonaną korektą WZ.
  • Raport płatności — pokazuje raport dotyczący płatności faktur do WZ.
  • Drukuj Paragon — przy konfiguracji hurtowej - pozwala na wydrukowanie paragonu fiskalnego do WZ.

Katalog faktur:

Wz.png

Katalog Faktur i Korekt umożliwia sortowanie ( O), wyszukiwanie ( S) oraz drukowanie ( D). Pozwala również na anulowanie dokumentu ( A), skorygowanie dokumentu do zera ( K) oraz na udzielenie rabatu CTRL+T Fakturę korygującą wystawiamy korygując dokument WZ, a następnie po wciśnięciu klawisza F wybieramy opcję wystaw korektę. Do faktury można dodać dopisek (status) ( P) z listy, dopisek o symbolu "04-SKLEP" wymaga obecności kontrahenta w bazie.