Download

Z Pomoc Netis

Dział "Do pobrania"

Dział zawiera narzędzia oraz instrukcje umożliwiające połączenie się komputerowi pobocznemu (klientowi) do serwera z uruchomionym systemem HiperMarket.

  • Automatyczna instalacja wzorca - HiperMarket
  • Putty - klient SSH - Darmowy klient SSH dla systemu z rodziny Windows (XP, Vista, 7, 8, 10). Paczka zawiera klienta w wersji 64bitowej oraz konfigurację putty z obsługą znaków kodowania ISO-8859-2 w formacie .reg (plik wykonywalny rejestru systemu Windows).
  • Psftp - klient FTP po SSH - Program z pakietu Putty. Klient protokołu FTP, który używa bezpiecznego połączenia SSH dla systemu z rodziny Windows (XP, Vista, 7, 8, 10).
  • Pscp - klient SCP - Program z pakietu Putty. Klient SCP, który używa bezpiecznego połączenia SSH podczas kopiowania. Obsługiwane systemy z rodziny Windows (XP, Vista, 7, 8, 10).
  • HowTo-Putty-ISO8859-2 - Opis konfiguracji programu putty z konfiguracją kodowania ISO-8859-2 do obsługi klienckiej systemu HiperMarket.
  • Ustawienia-putty-iso8859 - Plik rejestru dla systemu Windows z gotową konfiguracją sesji dla programu putty.