Akcje

Centrala graficzna plan szkolenia

Z Pomoc Netis

Przedstawienie systemu xHipermarket

 1. Ogólne omówienie przeznaczenia systemu xHipermarket

Podstawy systemu xHipermarket

 1. Logowanie do systemu (dialog logowania) + rozpoznawanie z dużych liter
 2. Menu Konfiguracji w systemie HiperMarket Centrala- wersja graficzna
 3. Podstawowe klawisze używane w całym systemie
 4. Poruszanie się po dialogach
 5. Informacje o wersji programu
 6. Konfiguracja pulpitu (dodawanie przycisków, zmiana tła)
 7. Klawisze funkcyjne
  1. Insert-dodawanie danych
  2. F1 - pomoc
  3. F3 - modyfikacje
  4. F4 - realizacja
  5. F5 - wyszukiwanie
  6. F6 - wydruk/export uniwersalny
  7. F7 - funkcje statystyczne (w widoku podsumowania kolumn)
  8. F10, Esc - wyjście
 8. Inne ułatwienia
  1. Szukanie po aktywnym indeksie CTRL+S
  2. Przełączanie się po indeksach CTRL+O
  3. ...
 9. Narzędzia w systemie HiperMarket Centrala - wersja graficzna
  1. Drukarki w systemie Hipermarket
  2. Zamiana hasła
  3. Wybór roku
  4. Inne konfigurowalne funkcje dostępne w menu Narzędzia


Bazy słownikowe (katalog towarowy, kontrahenci, podziały, użytkownicy, centralna baza użytkowników dla sklepów)

 1. Zakładanie podziałów katalogu towarowego
  1. Kategorie grupowane i drzewiaste
  2. Producent
  3. Grupa towarowa
  4. Dział towarowy
  5. Pkwiu
  6. Marka
  7. Jednostka miary
  8. Stawka VAT
 2. Zakładanie sklepów w centrali
 3. Zakładanie kontrahentów
 4. Zakładanie użytkowników centrali i w bazie centralnej dla sklepów
  1. Uprawnienia dla użytkowników
  2. Profile uprawnień dla użytkowników
 5. Omówienie poszczególnych funkcji w katalogu towarowym
  1. Szukanie (szukanie nazwy inaczej) i sortowanie
  2. Filtr kolumn i raport wierszy
  3. Wprowadzanie/edycja towarów
   1. nazwa towaru (zachować konwencję nazewnictwa np. nazwa produktu prod. smak. gramatura (pomaga to przy zarządzaniu katalogiem towarowym np. przy wyszukiwaniu po nazwa inaczej)
   2. nazwa kasowa (to nazwa krotka, żeby drukowało w jednej linii na paragonie
   3. wybór PLU: wagi - maksymalnie 4 lub 5 cyfrowe PLU krótkie PLU dla kasjerek (np. bułeczki nie mają kod kreskowy i kasjerka musi wpisać w trakcie sprzedaży)
   4. grupa towarowa wg dostawcy lub producenta i inne podziały (np. do zamówień)
   5. dział - organizacja towaru w sklepie (dział sklepowy)
   6. kod kreskowy - jeżeli towar nie ma kodu, to wskakuje PLU, kod kreskowy można zeskanować przy wprowadzaniu :) kod kreskowy - 27... wagowy, PLU zamiast kodu
   7. VAT - musimy wybrać PKWIU gdy VAT inny niż stawka podstawowa A
   8. kategorie - bardziej szczegółowy podział niż działy (np. do analiz)
   9. Opak. zbiorcze - ilość do zamówień, tylko taka ilość jednostkowa może zostać zakupiona u dostawcy (tak podpowiada program, można zmienić)
   10. PKWiU - podpowiadane zawsze. tyko do faktur
   11. Dodatkowe kody kreskowe dla towaru
   12. Kody związane dla towaru głównego (Jeżeli są używane)
  4. Omówienie raportów specjalnych w katalogu towarowym
  5. Grupowe przypisanie towarów do podziałów (słowników)
  6. Indeksy dostawców
  7. Analizy z katalogu towarowego
 6. Zakładanie składu towaru
 7. Receptury w systemie Hipermarket
 8. Wysyłanie danych dla sklepów (Wyślij dane)

Zarządzanie dostępnością towaru na sklepach

 1. Zarządzanie poprzez typy
  1. Zakładanie typów
  2. Przypisanie typu do towaru
  3. Tworzenie powiązania typu ze sklepem
 2. Matryca
 3. Planogramy

Zarządzanie cenami na sklepach

 1. Promocje centralne
  1. Tworzenie promocji, ustalenie parametrów
  2. Przypisywanie promocji do sklepów
 2. Kontrakty
  1. Typy kontraktów
  2. Tworzenie kontraktów
  3. Przypisywanie kontraktów do sklepów
  4. Kontrola cen zakupu na sklepach wg obowiązującego kontraktu z dostawcą
 3. Importowanie danych do promocji i kontraktów z plików zewnętrznych
 4. Widełki marż na kategoriach i polityka zaokrągleń
 5. Wycena towarów z centrali
  1. Wycena w centrali
  2. Grupy cen (Przypisanie do kartoteki towarowej )
  3. Typ cen (Ilość cen na centrali)
  4. Powiązanie sklep -> typ ceny-> grupa ceny
 6. Hierarchia sterowania cenami z centrali na sklepach
  1. Gazetka promocyjna
  2. Cena z centrali
  3. Cena lokalna
 7. Hasło awaryjne do cen

Analizy

 1. Sprzedaż kwadransowa
 2. Salda
 3. Omówienie modułu analitycznego „Analizer”
 4. Omówienie rotacji w programie Hipermarket

System zgłoszeń serwisowych do systemu OPT

 1. Możliwość dodawania z poziomu Hipermarketu

Obsługa umów i usług oraz ich fakturowanie w systemie Hipermarket

 1. Usługi
 2. Wprowadzanie umów
 3. Seryjne fakturowanie umów
 4. Typy faktur
 5. Wystawianie faktur usługowych