Akcje

NetOrganizer

Z Pomoc Netis

Platforma NetOrganizer pozwala na usprawnienie procesu zarządzania i komunikacji w sieci sklepów. Aby prawidłowo korzystać z systemu należy przenieść do niego strukturę firmy. Pierwszym krokiem, jaki powinien być podjęty, jest wprowadzenie do systemu poszczególnych placówek (sklepów) oraz ich pogrupowanie (moduł: Ustawienia - Firma). Po dodaniu wszystkich jednostek firmy, należy wprowadzić pracowników (użytkowników) oraz powiązać ich z odpowiednimi placówkami bądź grupami. (moduł: Ustawienia - Użytkownicy).

Platforma NetOrganizer - spis instrukcji: