Akcje

Zmiana stawek vat na drukarkach fiskalnych

Z Pomoc Netis

Aby rozpocząć procedurę zmian stawek vat należy w pierwszej kolejności wykonać raporty dobowe NA WSZYSTKICH DRUKARKACH i poczekać aż program powróci do okna logowania. Sugerujemy realizację całej operacji wieczorem po zakończeniu pracy.

Następnie w systemie HiperMarket wybieramy: Narzędzia -> Zamiana VAT 2019, jeżeli pozycji nie ma w menu, proszę się wylogować i zalogować ponownie w systemie HiperMarket. Jeżeli nadal nie będzie pozycji w menu, to proszę zrobić zgłoszenie serwisowe i wykonać procedurę kolejnego dnia

MenuVAT.png


Pojawi się okno z pytaniem, czy aby na pewno chcemy rozpocząć procedurę - przechodzimy strzałeczkami na pozycję Yes i zatwierdzamy Enterem.

Vat-informacja.png

Następnie pojawi się okno z postępem procedury. Po zakończeniu procesu zamykamy okno wybierając Enter na pozycji EXIT.

Procesvat.png


Po zakończeniu powyższego procesu na nowszych modelach drukarek fiskalnych automatycznie wydrukuje się niefiskalny dokument potwierdzający zmianę stawek VAT.

Przechwycenie obrazu ekranu 2019-06-14 12-50-29.png


W starszych modelach drukarek może pojawić się dodatkowe pytanie na wyświetlaczu drukarki Czy zmienić stawki VAT? - potwierdzamy. Po potwierdzeniu powinien wydrukować się powyższy dokument.

Dodatkowo sugerujemy nabić przykładowe towary mające zmienioną stawkęVAT w celu weryfikacji poprawności rozwiązania. W razie trudności prosimy o kontakt z naszym serwisem.


UWAGI:

1. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego błędu, konieczne będzie wysłanie stawek VAT z poziomu programu kasowego. Nie należy logować się do kasy.

1.1 W przypadku programu kasowego KASNET z ekranu logowania jak poniżej, opcja jest dostępna z głównego menu pod klawiszem "F1 - Wyślij Stawki VAT", Kasjer musi posiadać uprawnienia dla opcji "serwis", najczęściej jest to identyfikator kierownika

Vat kasnet.png

1.2 W przypadku programu XKASNET, opcja jest dostępna z rozwijalnego menu klawisz F8 - rozwija menu, następnie klawisz "F1 Wyślij VAT".   

Kasjer musi posiadać uprawnienia dla opcji "serwis", najczęściej jest to identyfikator kierownika

Xkasnet vat.png