Akcje

Xkasnet Faktury VAT Topaz

Z Pomoc Netis

Xkasnet Faktury VAT Topaz

Wstęp

Moduł wystawiania faktur, gdzie nie są wystawiane faktury uproszczone do paragonów poniżej 450 zł, do każdego paragonu z NIP, niezależnie od kwoty, musi byc wystawiona faktura VAT.

Obsługa

Wystawianie Faktury uruchamiamy w oknie płatności wciskając przycisk "Sprzedaż z fakturą".

Xfvt1.png

Wystawianie faktury VAT na kontrahenta

Po wybraniu funkcji "Sprzedaż z Fakturą" pokaże się nam oko dialogowe. W następnym oknie możemy zmienić państwo członkowskie (domyślnie Polska). Podajemy NIP i zatwierdzamy,

Xfvt2.png

Kontrahent o podanym NIPie jest szukany w lokalnej bazie Kontrahentów, jeżeli nie zostanie znaleziony, szukany jest w bazie GUS (lub VIES w przypadku płatnika spoza Polski). Jeżeli zostanie znaleziony, zostanie pokazane okno z jego danymi. W przypadku znalezienia w GUS/VIES, dane mogą być zmodyfikowane, po zatwierdzeniu wysyłane są do Webservice AX.

Xfvt8.png

Jeżeli NIP nie zostanie znaleziony, wyświetli się komunikat z informacją i powodem.

Xfvt9.png

Powodem może być również błąd przy próbie dodania nowego Kontrahenta do bazy danych AX.

Okno nie odalop sie ax.png

W takiej sytuacji podany NIP doda się do wystawianego paragonu.

Okno nip zostanie dodany do paragonu.png

Faktura do tego paragonu będzie musiała być jednak wystawiona na zapleczu.

Xfvt10.png

Jeżeli Kontrahent zostanie znaleziony program weryfikuje, czy podmiot jest aktywnym płatnikiem VAT. Jeżeli nie jest, pojawia się komunikat z ostrzeżeniem.

Xfvt13.png

Kasjer może wystawić fakturę na takiego płatnika na własną odpowiedzialność, potrzebne jest do tego uprawnienie "Platnik bez weryfikacji GUS".

Xfvt14.png

Jeżeli zrezygnuje z wystawiania faktury na takiego kontrahenta, może również dodać podany NIP do wystawianego paragonu. W takiej sytuacji także wystawienie faktury musi odbyć się na zapleczu.

Po zatwierdzeniu kontrahenta pokaże się nam okno z resztą.

Xfvt5.png

Po zatwierdzeniu reszty rozpocznie się wydruk faktury i pojawi komunikat z informacją. Wydrukuje się też paragon z NIPem kontrahenta.

Okno rozpoczety wydruk faktury.png

Po zakończeniu drukowania pokaże się informacja.

Xfvt6.png

Wystawianie faktury prywatnej

Po wybraniu funkcji "Sprzedaż z Fakturą" pokaże się nam oko dialogowe.

Xfvt2.png

Zatwierdzamy lub wciskamy ENTER bez podawania NIPu, wtedy pokaże nam się lokalna lista kontrahentów do wyboru.

Xfvt3.png

Wyszukujemy osobę na liście. Jeżeli nie znajdziemy danej osoby, musimy anulować okno i zakończyć paragon przez przycisk "Sprzedaż" zamiast "Sprzedaż z fakturą". Faktura prywatna w takim przypadku musi być wystawiona na zapleczu. Jeżeli znaleźliśmy daną osobę, wybieramy ją z listy i zatwierdzamy. Po wystawieniu paragonu i zatwierdzeniu reszty zostanie wydrukowana na nią faktura prywatna.

Okno rozpoczety wydruk faktury.png

Xfvt6.png