Akcje

SelfNet - Kasy samobsługowe

Z Pomoc Netis

Instrukcja kasy samoobsługowej - SelfNet

1. Okno startowe

W celu rozpoczęcia paragonu należy kliknąć w komunikat „Kliknij tutaj aby rozpocząć sprzedaż”.

Rysunek 1.1. Okno startowe.

Rysunek 1.1..png


2. Rozpoczęcie paragonu

Proces nabijania towarów na kasę jest bardzo prosty i intuicyjny, wystarczy zeskanować kod kreskowy produktu zgodnie z grafikami przedstawionymi na kasie samoobsługowej lub wybrać towar z listy.

Rysunek 2.1. Komunikat o postępowaniu z towarem objętym kodem kreskowym.

4.1.png

Rysunek 2.2. Komunikat o postępowaniu z towarem objętym szybką sprzedażą.

4.2..png


3. Szybka sprzedaż

W kolejnym oknie ukaże się tak zwana szybka sprzedaż (cukierki, owoce, warzywa, pieczywo). Tutaj możemy wybrać z listy interesujący nas towar. W tej opcji klient ma możliwość wyszukiwać towar po obrazku lub po nazwie za pomocą interaktywnej klawiatury. Należy mieć na uwadze, iż produkty objęte szybką sprzedażą są towarami, które sprzedawane są na sztuki bądź kilogramy.

Rysunek 3.1. Przykładowe rozmieszczenie szybkiej sprzedaży.

Rysunek 2.1..png


Rysunek 3.2. Okno szybkiej sprzedaży.

32.png

Rysunek 3.3. Wyszukiwanie towaru po nazwie.

33.png

4. Ważenie towarów

Po wyborze artykułu, który podlega procesowi ważenia ukaże się komunikat o konieczności zważenia towaru. Po położeniu artykułu na wadze, waga wczyta się samoistnie. W przypadku braku połączenia wagi z kasą samoobsługową pojawi się komunikat o konieczności podejścia obsługi sklepu do kasy w celu udzielania pomocy dla klienta. Pracownik sklepu po podejściu do kasy powinien zeskanować identyfikator w celu usunięcia błędu i ręcznego wpisania wagi.

Rysunek 4.1. Komunikat o położeniu towaru na wadze.

Rys 3.1.png


Rysunek 4.2. Komunikat o braku połączenia z wagą sklepową.

3.2.png


Rysunek 4.3. Ręczne wpisywanie wagi.

3.3.png


5. Skanowanie karty klienta

Na kasie samoobsługowej klient ma możliwość samodzielnie wczytać kartę stałego klienta. Kartę można wczytać na dwa sposoby poprzez zeskanowanie karty na czytniku bądź ręcznego wpisania numeru karty na interaktywnej kasie wyświetlającej się na ekranie kasy samoobsługowej. W celu wyjścia z opcji karta klienta należy kliknąć na dowolne miejsce na kasie spowoduje to automatyczne wyjście z okna wprowadzania karty.

Rysunek 5.1. Przykładowe rozmieszczenie kafelka karta klienta.

5.1..png


Rysunek 5.2. Komunikat o postępowaniu z kartą klienta.

5.2.png


Rysunek 5.3. Widok okna klawiatury.

5.3.png

6. Wprowadzanie NIP-u

Również w wersji samoobsługowej mamy możliwość wprowadzania NIP-u. Po wejściu w kafelek „Wprowadź NIP” wyświetli się okno do podania NIP-u, który ma wydrukować się na paragonie.

Rysunek 6.1. Przykładowe rozmieszczenie kafelka wprowadź NIP.

6.1.png


Rysunek 6.2. Widok okna wprowadzania NIP-u.

6.2.png


7. Doładowania

Użytkownik kasy samoobsługowej może samodzielnie wydrukować doładowanie zasilające jego środki na koncie. Po wejściu w opcję „Doładuj telefon” wyświetlą się sieci komórkowe. Należy wybrać interesującą nas sieć oraz wartość doładowania. Wydruk doładowania uzyskamy po zakończeniu paragonu. Wydrukuje się automatycznie razem z paragonem.

Rysunek 7.1. Przykładowe rozmieszczenie kafelka doładuj telefon.

7.1.png


Rysunek 7.2. Widok okna doładowania.

7.2.png


Rysunek 7.3. Przykładowe nominały doładowań.

7.3.png


Rysunek 7.4. Wprowadzanie ilości towaru.

7.4.png


Rysunek 7.5. Widok listy towarów z doładowaniem do sieci z wybranym doładowaniem telefonu.

7.5.png


8. Pomoc

W celu uzyskania pomocy, należy kliknąć w opcję „Wezwij pomoc”. Na ekranie pojawi się komunikat o wezwaniu asystenta. W tym momencie poprzez aplikacje Messenger zostanie wysyłane powiadomienie na telefon z aplikacją oraz na kasę tradycyjną z system xKasNet.

Rysunek 8.1. Przykładowe rozmieszczenie okna wezwij pomoc.

8.1.png


Rysunek 8.2. Widok komunikatu o niedługim pojawieniu się pracownika sklepu.

8.2.png


Rysunek 8.3. Okno logowania pracownika upoważnionego do udzielenia pomocy na kasie samoobsługowej.

8.3.png


9. Towary bez kodu kreskowego

Produkty na, których bezpośrednio nie ma kodu kreskowego można dodać poprzez opcję „Towary bez kodu kreskowego”. Opcja znajduję się zazwyczaj przy szybkiej sprzedaży. Pozwala na dodanie drobnych towarów typu: ołówek, lizak itp. bez konieczności wzywania pomocy asystenta. Mamy tutaj również możliwość zwiększania wielokrotności towaru.

Rysunek 9.1. Przykładowe rozmieszczenie okna towary bez kodu kreskowego.

9.1.png


Rysunek 9.2. Widok okna towarów bez kodu kreskowego.

9.2.png


Rysunek 9.3. Wprowadzanie ilości towaru.

9.3.png


Rysunek 9.4. Widok listy towarów z artykułem bez kodu kreskowego.

9.4.png


10. Dokonywanie zmian na liście towarów

W celu usunięcia bądź poprawienia nabitej pozycji należy wezwać pomoc. Pracownik sklepu w celu wprowadzenia zmian skanuje swój identyfikator bądź ręcznie wpisuje hasło. W celu ręcznego wpisania hasła należy w dowolnym miejscu dotknąć pulpitu i wprowadzić hasło. Po zalogowaniu, przejdziemy do menu z funkcjami kasjera. Dopiero teraz jest możliwość dokonania zmian przez pracownika np. usunięcie danej pozycji bądź zmniejszenie ilości towaru.

Rysunek 10.1 Widok okna pracownika uprawnionego do dokonywania zmian na liście towarów.

10.1.png


Rysunek 10.2. Widok okna do edycji listy towarów.

10.2.png


11. Dokonywanie płatności

W celu zakończenia płatności należy wybrać opcję „Zapłać kartą”. Przed zakończeniem płatności jest możliwość dodania kodu rabatowego oraz zeskanowania karty klienta. Jeżeli chcemy zakończyć paragon należy wybrać opcję „Zapłać za zakupy”, a następnie „transakcja zakończona”. Wyświetli się nam komunikat o zgodnym postępowaniu z wytycznymi na terminalu. Po pomyślnym zakończeniu paragonu pojawi się okno z podziękowaniami za zakupy.

UWAGA!!! Decydując się na dokonanie płatności na kasie samoobsługowej należy pamiętać, iż płatności można dokonać tylko kartą płatniczą.

Rysunek 11.1. Przykładowe umieszczenie opcji opłaty rachunku.

11.1.png


Rysunek 11.2. Widok posumowania płatności.

11.2.png