Akcje

Procedury podatkowe JPK w fakturach VAT

Z Pomoc Netis

Procedura podatkowa JPK w fakturach VAT

1. Podgląd faktury

Po wejściu w moduł faktur i otworzeniu konkretnej faktury należy otworzyć menu poprzez wciśnięcie F2, a następnie wybrać J – Podgląd procedur podatkowych JPK.

Rysunek 1.1. Widok okna menu.

001.png

Po zatwierdzeniu otworzy się okno z podglądem procedur podatkowych JPK, aby wyjść z okna należy wcisnąć OK lub F4.

Rysunek 1.2. Widok okna podglądu procedur podatkowych JPK.

002.png

W przypadku faktury zakupowej schemat jest podobny. W pierwszej kolejności należy otworzyć konkretną fakturę zakupową wcisnąć F2, aby otworzyć menu i wybrać J – Podgląd procedur podatkowych JPK.

Rysunek 1.3. Widok okna podglądu procedur podatkowych JPK – faktura zakupowa.

003.png

W celu zamknięcia okna należy wcisnąć OK lub F4.

2. Edycja faktury

Procedury podatkowe danej faktury można zmienić po wejściu w moduł faktur i wybraniu konkretnej faktury do edycji (przez naciśnięcie klawisza F3), a następnie F2 w celu otworzenia menu i wybranie J – procedury podatkowe JPK.

2.1. Widok okna menu.

004 edycja menu.png

Po zatwierdzeniu otworzy się okno procedur podatkowych JPK. Okno możemy edytować na dwa sposoby bezpośrednio w wektorze procedur lub ręcznie.

Edycja w wektorze procedur

W celu edycji wektora należy ustawić się na odpowiednim zerze i nacisnąć jeden spowoduje to natychmiastowe zaznaczenie procedury. Na przykład trzecie zero w wektorze odpowiada trzeciej pozycji na liście czyli transakcji powiązanej.

Ręczna edycja

Za pomocą strzałek góra i dół możemy ustawiać się na określonej pozycji na liście i za pomocą spacji zaznaczać interesujący nas wiersz.

Rysunek 2.2. Widok procedur podatkowych JPK.

005 edycja sprzedaż wektor.png

Po wybraniu odpowiednich procedur podatkowych należy zatwierdzić za pomocą przycisku F4 lub wcisnąć OK. Po wyjściu z okna należy zrealizować fakturę poprzez wciśnięcie F4.

Rysunek 2.3.Widok procedur podatkowych JPK – zatwierdzanie.

006 edycja sprzedaż ok.png

W przypadku faktury zakupowej edycja przebiega ręcznie. Należy ustawić się na konkretnym wierszu i za pomocą spacji zaznaczyć procedurę. Po dokonaniu prawidłowej edycji należy wcisnąć OK lub zatwierdzić poprzez przycisk F4. Po wyjściu z okna należy zrealizować fakturę poprzez wciśnięcie F4.

Rysunek 2.4. Widok procedur podatkowych JPK – faktura zakupowa.

007 edycja zakup ok.png

UWAGA!!! Powyższa instrukcja dotyczy Hipermarketu w wersji 4.