Akcje

Płatności i doładowania - instrukcja

Z Pomoc Netis

Program kasowy Kasnet umożliwia obsługę rachunków i płatności oraz sprzedaż doładowań. Opcje te dostępne są po wybraniu w menu głównym FUNKCJI KASJERA (klawisz F5):

Bid1.png

Dalej wybieramy PAYUP-BILLBIRD:

Bid2.png

Następnie system wyświetli nam listę operacji, jakie możemy wykonać:

Bid3.png

  • Raport szczegółowy - raport wyświetlający szczegółowe dane na temat przeprowadzonych transakcji w module PAYPALL-BILLBIRD;
  • Aktualizacja - pobiera aktualną listę doładowań i operatorów;
  • Raporty zmianowe - raport zmianowy z transakcji z BillBird;
  • Raporty dobowe (okresowe) - raport dobowy z transakcji z BillBird, opcja ta zamyka dzień;
  • Płatności rachunków - opcja umożliwiająca opłacenie rachunków.

Po wybraniu tej pozycji system wyświetli nam okno, gdzie należy zeskanować bądź przepisać identyfikator rachunku

Bid4.png

Następnie system wyświetli nam dane zeskanowanego rachunku oraz kwotę prowizji. Kwota opłaconego rachunku będzie traktowana jako wpłata do kasy. Jeśli wszystko się zgadza, wybieramy ZATWIERDŹ.

Bid12.png

Dalej system wyświetli nam podsumowanie wprowadzonych rachunków - na tym poziomie możliwe jest anulowanie całego rachunku, bądź całości.

Podsumowanierachunku.png

W przypadku, gdy identyfikator zostanie błędnie wprowadzony, w programie pojawi nam się stosowny komunikat:

Bid5.png

  • Doładowanie eVoucher (fiskalne) - sprzedaż doładowań fiskalnych, traktowanych jako towary, które standardowo schodzą ze stanów;

Wybieramy operatora sieci, a następnie kwotę doładowania:

Bid6.png

Bid7.png

Bid20.png

Następnie wybrane doładowanie pojawi nam się jako zwykły towar w okienku sprzedaży:

Bid8.png

  • Doładowanie eVoucher (niefiskalne) - operacje paysafe oraz transfer środków;

Bid13.png

  • Doładowanie energetyczne - umożliwia sprzedaż doładowań energetycznych. Pierwszym krokiem jest wpisanie w okienku, które się wyświetli, kodu licznika energetycznego. Dalej musimy uzupełnić kwotę, jaką klient chce doładować licznik.

Doładowanie licznika jednotaryfowego:

Bid21.png

Doładowanie licznika dwutaryfowego:

Taryfy2.png

Dalej odbieramy z drukarki wydruk z kodem, który klient musi wpisać do własnego licznika.

Bid9.png

Dodatkowo możliwe jest zrealizowanie doładowania RR - Rozliczenia Rzeczywistego:

Doładowanie RR licznika jednotaryfowego:

Stanlicznikataryfa1.png

Doładowanie RR licznika dwutaryfowego:

Stanlicznikataryfa2.png