Akcje

Nip na paragonie

Z Pomoc Netis

Aby wprowadzić nip Klienta na paragonie przed nabiciem towarów na paragon wybieramy klawisz F5, dalej strzałkami przechodzimy na opcję „Wprowadź Nip”.

Zrzut ekranu z 2019-07-12 14-54-02.png


Pojawi się okno z polem, gdzie należy wprowadzić Nip. Zatwierdzamy Enterem.

Zrzut ekranu z 2019-07-12 14-54-07.png


Następnie standardowo dodajemy towary. Nip Klienta pojawi się na wydrukowanym paragonie.