Akcje

Netis messenger

Z Pomoc Netis

Wstęp

Aplikacja Netis Messenger pozwala zdalnie z poziomu telefonu autoryzować wszelkie operacje kasjerskie takie jak: anulowanie paragonu, anulowanie pozycji na paragonie itp. oraz korzystać z systemu powiadomień.

Instalacja i rejestracja aplikacji

W pierwszej kolejności należy zainstalować aplikację Netis Messenger na urządzeniu mobilnym. Jest ona dostępna w Google Play pod nazwą: Netis Messenger. Po wyszukaniu aplikacji w Google Play klikamy „Zainstaluj”.

Mn1.jpg

W telefonie pojawia się ikonka programu

Mn2.jpg

Mn3.jpg

Po uruchomieniu aplikacji należy zarejestrować użytkownika. Aby to zrobić należy zeskanować kod QR wyświetlony w systemie HiperMarket.

Aby zarejestrować użytkownika należy wskazać istniejącego w katalogu kasjerów w systemie HiperMarket.

Mn4.jpg

Z Menu wybieramy Katalogi -> Kasjerzy ustawiamy się na użytkowniku, który chce się zarejestrować. Następnie używamy klawisza K jak Kontrola i z menu wybieramy ostatnią opcję „Kod autoryzacyjny QR”.

Mn5.jpg

Na ekranie wyświetla się QR kod, który należy zeskanować telefonem, aby zakończyć rejestrację programu.

Mn6.jpg

Jeżeli nie ma możliwości wyświetlenia QR kodu na ekranie zostajemy powiadomieni o tym następującym komunikatem.

Mn7.jpg


Mn8.jpg

Obsługa i możliwości programu Netis Messenger

Po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji użytkownik ma możliwość autoryzacji zdefiniowanych operacji kasjerskich takich jak: anulowanie paragonu, usuwanie pozycji paragonu. Przykładowo – na stanowisku kasowym kasjer chce usunąć pojedynczą pozycję.

Mn9.jpg

Na urządzeniu mobilnym pojawia się komunikat z pytaniem o anulowaniu pozycji. Jeżeli użytkownik potwierdzi anulowanie to na stanowisku kasowym zostanie usunięta pozycja.

Mn10.jpg

Jeżeli na stanowisku kasowym zalogowany jest kierownik z odpowiednimi uprawnieniami to komunikat o akceptacji anulowania może pojawić się na jego ekranie. Istnieje też możliwość przesyłania dowolnych komunikatów na stanowisko kasowe.

Mn11.jpg

Wymagania sprzętowe:

Dowolne urządzenie mobilne na androidzie co najmniej 4 .4.

System operacyjny Ubuntu na stanowisku kasowym od 14.04