Akcje

Kreator promocji rozszerzenie

Z Pomoc Netis

W celu uruchomienia kreatora promocji, należy wejść w dedykowany adres w dowolnej przeglądarce internetowej, a następnie zalogować się do kreatora promocji. Po lewej stronie znajdują się wszystkie możliwe promocje jakie możemy ustawić w kreatorze promocji.

Promocje cenowe

Używamy jeśli chcemy, żeby towary sprzedały się w innej cenie niż są.

Przykłady promocji:

Kup produkt z działu nabiał z rabatem 50%

Kup dowolny produkt marki Nivea 6 zł taniej.

W każdy piątek w godzinach 13-15 kawa za 3zł.

Kup ‘Coca Cole” za 3 zł, gumy Orbit 50% taniej, lody o 2 zł taniej.

Uruchomienie promocji

Podczas tworzenia nowej promocji cenowej należy wybrać przycisk „Nowa”. W przypadku edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator Promocji będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 1.1. Uruchomienie promocji cenowej.

Uruchomienie promocji krok 1.png


Krok 1

Rysunek 1.2. Okno startowe Kreatora Promocji.

Okno startowe krok 2.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 1.3. Okno kroku drugiego.

Krok 3.png


Symbol – nazwa promocji, dzięki ustawionej nazwie jest łatwiej zidentyfikować ją później na liście aktywnych promocji.

Opis – zaleca się wprowadzanie warunków, jakie należy spełnić, aby wziąć udział w promocji.

Data początkowa i końcowa - ustawia się za pomocą kalendarzyka, data dzisiejsza zawsze będzie podświetlona.

Od godziny do godziny - dodatkowy warunek promocji to godziny, w których obowiązuje promocja.

Dni tygodnia - promocje można ustawić w konkretne dni tygodnia np. poniedziałek i wtorek.

Typ promocji – wybieramy rodzaj promocji, do wyboru mamy cztery opcje takie jak: każdy towar ma swój rabat, cena, procent, o ile taniej.

Typ promocji każdy towar ma swój rabat – każdy towar ma swój indywidualny rabat procentowy.

Typ promocji cena – promocyjna cena na produkt, oznacza to, iż produkt jest tańszy niż jego wartość standardowa.

Typ promocji rabat - rabat procentowy na produkt np. 50% na soki Tymbark.

Typ promocji o ile taniej – wartość, która zostanie odjęta od standardowej ceny np. lody Big Milk tańsze o 0,40 zł. Regularna cena to 2 zł po rabacie cena wynosi 1,60 zł.

UWAGA !!! Jeżeli ustawiamy kilka promocji należy wybrać opcję „Typ – każdy towar ma swój rabat”.

Ilość maksymalna – określamy ile klient może zakupić towaru, który został objęty promocją na jeden paragon.

Aktywuj przy wejściu do płatności - powoduje, że promocja będzie widoczna na kasie dopiero, gdy kasjer przejdzie do płatności. Ta funkcja aktywuje również okno z krokiem numer trzy, w przypadku kiedy nie wybierzemy tej opcji okno z krokiem numer trzy otworzy się „wyszarzałe”, wtedy należy przejść do kolejnego kroku poprzez naciśnięcie przycisku dalej.

Krok 3

Rysunek 1.4. Okno kroku numer trzy.

Krok 4.png


Kwota minimalna – minimalna kwota, za jaką należy zrobić zakupy, aby wziąć udział w promocji.

Lista towarów – lista towarów wykluczonych z promocji, zazwyczaj są to alkohole oraz wyroby tytoniowe.

Wielokrotność kwoty – zapobiega rozbijaniu paragonu przez kasjera. Na przykład: za każde wydane 20 zł, jest możliwość kupienia mleka w promocyjnej cenie, a ilość maksymalna mleka przy wydaniu 20 zł to trzy sztuki, jeżeli jednak wydamy 40 zł to ilość maksymalna mleka na paragon wynosi sześć sztuk.

Wartość zachęty – funkcja ma na celu zachęcać Klientów do dobierania produktów o niewielkiej cenie np. batoniki, gumy itp. Na przykład, aby skorzystać z promocji trzeba wydać 30 zł. W związku z tym kasjer przy kasie proponuje Klientowi zakup produktu o wartości 2 zł ponieważ łączna suma zakupów Klienta wynosi 28 zł. UWAGA !!! W polu wartość zachęty zaleca się ustawianie niewielkich kwot.

Komunikat zachęty – treść, która automatycznie wyświetli się na kasie, dzięki czemu kasjer nie zapomni zaproponować dodatkowego produktu.

Krok 4

Rysunek 1.5. Okno kroku numer cztery.

Wybór sklepów.png


Wybór listy sklepów – wybór sklepów, na których będzie obowiązywała promocja. Może to być jeden bądź więcej sklepów. Sklep wybiera się za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie.

Krok 5

Rysunek 1.6.Okno kroku numer pięć.

Okno piąte.png


Określanie zbioru towarowego – lista towarów, na które obowiązuje promocja. W przypadku braku artykułów, można utworzyć własną listę w arkuszu kalkulacyjnym. Należy uwzględnić takie dane jak: PLU, nazwa oraz cena, a następnie zapisać plik w formacie csv. W pliku można używać jedynie tabulatorów oraz średnika. Po prawidłowym zapisaniu pliku można wgrać listę do kreatora za pomocą przycisku załaduj, który znajduje się w lewym rogu okna.

PLU – pozwala na wgranie listy towarów objętych promocja, w tym celu należy wcisnąć kalendarzyk i wyszukać towary po nazwie bądź numerze PLU.

W tym kroku jest możliwość wgrania listy towarów na kilka sposobów. W tym celu możemy posłużyć się zakładką towary, grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Pozwala to na szybsze wgranie określonej listy towarowej.

Krok 6

Rysunek 1.7. Okno końcowe.

Koniec.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, aby prawidłowo zapisać promocję należy wcisnąć zakończ. W celu aktywacji promocji od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. Następnie w sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie, jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład:

Wydaj 50 zł, aby zakupić cukier za jedyne 0,99 zł.

Krok 1

Rysunek 1.8. Okno startowe.

189.png


Kreator informuję o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 1.9. Okno kroku drugiego.

Promocja na cukier krok 2.png


W pierwszej kolejności uzupełniamy wszystkie obowiązkowe pola:

Symbol – nazwa promocji np. cukier za 0,99 zł.

Opis – wydaj 50 zł, aby zakupić cukier za 0,99 zł – możemy tutaj opisać warunki promocji, jakie należy spełnić.

Data początkowa i końcowa – ustawiamy za pomocą kalendarzyka początek i koniec promocji.

Od godziny do godziny – możemy również uwzględnić w jakich godzinach będzie obwiązywać promocja.

Dni tygodnia – ustalamy w jakich dniach obowiązuje promocja. Zgodnie ustaleniami promocja trwa od wtorku do soboty.

Typ promocji – w tym przypadku należy wskazać, iż każdy towar ma swój rabat.

Ilość maksymalna – wskazujemy maksymalną ilość jaką może zakupić klient przy wydaniu 50 zł.

Na koniec należy zaznaczyć aktywuj przy wejściu do płatności co spowoduje, że promocja będzie widoczna na kasie dopiero, gdy kasjer przejdzie do płatności. Oznacza to, iż promocja aktywuje się dopiero kiedy klient wyda 50 zł.

Krok 3

Rysunek 1.10. Okno kroku numer trzy.

8568.png


W trzecim kroku określamy następujące pola:

Kwota minimalna – zgodnie z promocja minimalna kwota to 50 zł.

Lista towarów – tutaj określamy listę towarów wykluczonych z promocji np. alkohole i wyroby tytoniowe.

Wielokrotność kwoty – oznacza to, iż za każde wydane 50 zł przysługuje kolejne pięć opakowań cukru na jeden paragon, ma to na celu zapobieganiu rozbijaniu paragonów przez kasjera. Czyli jeżeli klient zrobi zakupy na 100 zł przysługuje mu 10 opakowań cukru.

Wartość zachęty – Ustawia się w celu zachęcenia klienta do dobrania drobnego produktu do zakupów w celu skorzystania z promocji. Np. Klientowi wartość zakupów wyszła 48 zł, więc kasjera zachęca go do zakupu batonika za 2 zł, dzięki czemu Klient będzie mógł skorzystać z promocji na cukier.

Komunikat zachęty – np. dokup towar za 2 zł, aby uzyskać cukier za 0,99 zł. Komunikat wyświetli się automatycznie na kasie.

Krok 4

Rysunek 1.11. Okno kroku numer cztery.

Sklepy.png


W następnym oknie dokonujemy wyboru sklepów, na których będzie obowiązywać promocja. Może to być zarówno jeden sklep bądź kilka. Wyboru dokonujemy za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie okna.

Krok 5

Rysunek 1.12. Okno kroku numer pięć.

Cukier 12.png


W kolejnym kroku wgrywamy listę towarów, które będą objęte naszą promocją. W tym przypadku na liście znajdzie się cukier. W celu dodania produktu do listy w polu PLU za pomocą kalendarzyka wyszukujemy po nazwie bądź kodzie PLU cukier.

Krok 6

Rysunek 1.13. Okno końcowe.

Cukier 6.png


Na koniec kreator informuje nas o zakończeniu procesu wprowadzania danych, a nasza promocja została aktywowana i założona w kreatorze promocji.

W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład:

Wszystkie produkty do pielęgnacji twarzy -20%.

Krok 1

Rysunek 1.14. Okno startowe.

Pielęgnacja twarzy 1.png


Kreator informuję o rozpoczęciu pracy, aby rozpocząć proces wprowadzania danych należy wcisnąć dalej.

Krok 2

Rysunek 1.15. Okno kroku numer dwa.

Pielęgnacja twarzy 2.png


W kroku numer dwa określamy następujące parametry:

Symbol – nazwa promocji np. pielęgnacja -20%

Opis – wszystkie produkty do pielęgnacji twarzy -20% - możemy tutaj opisać warunki promocji, jakie należy spełnić.

Data początkowa i końcowa – ustawiamy za pomocą kalendarzyka początek i koniec promocji.

Od godziny do godziny – możemy również uwzględnić w jakich godzinach będzie obwiązywać promocja. W tym przypadku zaznaczamy najwcześniejszą i najpóźniejszą godzinę dzięki czemu mamy pewność, że promocja zadziała bez problemu w godzinach otwarcia sklepu.

Dni tygodnia – ustalamy w jakich dniach obowiązuje promocja. Promocja trwa we wszystkie dni otwarcia sklepu. Więc wybieramy dni od poniedziałku do soboty.

Typ promocji – w tym przypadku mamy do czynienie z promocją procentową. Więc wybieramy typ promocji procent.

Procent – ustalamy rabat czyli 20%

Ilość maksymalna – wskazujemy maksymalną ilość jaką może zakupić klient na jeden paragon w takim przypadku ustalamy, iż nie ma ograniczeń więc wpisujemy zero. Możemy też pozostawić pole po prostu puste, również będzie się to równało z brakiem ograniczeń.

Krok 3

Rysunek 1.16. Okno kroku numer trzy.

761l.png


W następnym oknie dokonujemy wyboru sklepów, na których będzie obowiązywać promocja. Zarówno wybrać można jeden sklep, kilka bądź wszystkie. Sklep wybieramy za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie okna.

Krok 4

Rysunek 1.17. Widok okna kroku numer cztery.

Pielęgnacja twarzy 4.png


W kolejnym kroku wgrywamy listę towarów, które będą objęte naszą promocją. W tym przypadku na liście znajdą się kremy do twarzy. W celu dodania produktu do listy w polu PLU za pomocą kalendarzyka wyszukujemy po nazwie bądź kodzie PLU kremów. Jeżeli kremy są z tej samej grupy, kategorii, od tego samego producenta i marki bądź po prostu z jednego działu możemy wgrać listę towarową poprzez użycie zakładek: grupy, kategorie, producenci, marki i działy. Dodatkowo pod zakładami znajdziemy opcję do zaznaczenia bądź odznaczenia „Czy pozycje na paragonie mają być z rabatem”, tutaj decydujemy czy produkty na paragonie pojawią się z rabatem czy też nie.

Krok 5

Rysunek 1.18. Widok okna końcowego.

Wódka krok 5.png


Na koniec kreator informuje nas o zakończeniu procesu wprowadzania danych, aby prawidłowo zapisać promocję naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Zestaw promocyjny

Kreator umożliwia wygenerowanie dowolnego zestawu. Zestaw jest połączeniem grup towarowych. Każda taka grupa ma własną ilość wymaganą do aktywacji. Jeśli na paragonie przekroczymy wymaganą ilość każdej z grup, to wtedy zestaw się aktywuje.

Przykłady promocji:

- Kup dwie sztuki 'Coca Cola' to 'Snickers' dostaniesz za 1 grosz.

- Kup dwie sztuki 'Coca Cola' to 'Snickers' dostaniesz 50% taniej.

- Kup trzy sztuki 'Coca Cola' to dostaniesz je o 3 zł taniej.

- Kup trzy sztuki 'Coca Cola' to dostaniesz je 30% taniej.

- Kup dwie sztuki 'Coca Cola' i jedna sztukę 'Snickers' to dwie sztuki 'Coca cola' dostaniesz za 4 zł zaś 'Snickers' 50% taniej.

- Kup dwie sztuki ‘Coca Cola’ oraz jedną sztukę ‘Snickera’ i zapłać 6zł. (cena regularna Coca Coli to 3,60 a cena regularna Snickers to 2,50).

Uruchomienie zestawu promocyjnego

W przypadku tworzenia nowego zestawu promocyjnego należy wybrać przycisk „Nowa”. Przy istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj” czyli tak zwana edycja założonej już promocji. Przy każdym kroku Kreator Promocji będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 2.1. Uruchamianie zestawu promocyjnego.

89965.png


Krok 1

Rysunek 2.2. Okno startowe Kreatora Promocji.

917328.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy, w celu przejścia dalej wciśnij przycisk dalej.

Krok 2

Rysunek 2.3. Okno kroku numer dwa.

8756.png


Symbol – nazwa promocji.

Data początkowa i końcowa – początek i koniec promocji. Wyboru dokonujemy za pomocą kalendarzyka. Należy pamiętać, że data dzisiejsza będzie się zawsze podświetlać.

Od godziny do godziny – w jakich godzinach będzie obwiązywać promocja.

Dni tygodnia – w jakich dniach obowiązuje promocja.

Maksymalna ilość zestawów – maksymalna ilość zestawów możliwa do sprzedaży na jeden paragon. W tym polu mamy również możliwość ograniczenia ilości wydawanych zestawów promocyjnych.

Gratisy nie drukuj – na koniec paragonu nie zostanie wydrukowana informacja z ilością wydanych gratisów.

Gratisy stany – prowadzenie ewidencji wydanych gratisów.

Krok 3

Rysunek 2.4. Ustawianie pierwszej grupy towarowej.

78962.png

Rysunek 2.5. Ustawienie drugiej grupy towarowej.

856321.png


Definiujemy dwie grupy. W pierwszej kolejności, ustawiamy towary, które zaktywują promocję wraz z określeniem ile sztuk danego towaru ma brać udział w promocji. Druga grupa to towar, który ma być dodany w niższej cenie do zestawu. Towary jakie chcemy dodać do poszczególnych grup możemy również zaimportować z pliku csv.

Plik csv możemy utworzyć w arkuszu kalkulacyjnym należy tylko pamiętać, że możemy posługiwać się tabulatorem oraz średnikiem. Użycie nie prawidłowych znaków spowoduje, że plik nie wgra się do kreatora promocji. Tworząc plik należy uwzględnić takie dane jak: PLU oraz nazwa.

PLU – wyszukiwanie towaru za pomocą kalendarzyka. Wyszukiwać można po nazwie bądź kodzie PLU.

Ilość towarów z grupy – określamy na jaką ilość towarów będzie obowiązywał ustawiony rabat.

Rabat – możliwość wybrania rabatu:

 • za ile cena - wybierając towar coca cola, ilość towarów z listy – 2, rabat – za ile cena, wartość – 3 zł. Na kasie skanując 2 produkty Coca cola, każdy z nich otrzymamy za 3zł.
 • o ile niższa cena
 • procentowy na cenę
 • za jaką wartość – wybierając towar – Coca Cola, ilość towarów z listy – 2, rabat- za jaką wartość – 3 zł. Na kasie skanując 2 produkty Coca Cola, zapłacimy 3 zł.
 • o jaką wartość taniej
 • procentowy na wartość
 • gratis

Wartość – cena promocji, procent rabatu bądź wartość, która będzie uwzględniana od wartości standardowej.

Dodaj grupę towarów – opcja dodaj grupę towarów służy do definiowania drugiej grupy towarowej czyli produkty, które będą sprzedawane jako promocyjne.

Krok 4

Rysunek 2.6. Wybór sklepów.

852697.png


W następnym oknie dokonujemy wyboru sklepów, na których będzie obowiązywać promocja. Sklepy wybieramy za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie.

Krok 5

Rysunek 2.7. Okno końcowe.

8523697412.png


Promocja została utworzona, aby prawidłowo ją zapisać należy wcisnąć zakończ.

W celu aktywacji promocji na sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jednak jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład

Kup napój NESTEA 500 ml Ice Tea Cytryna, a drugi napój NESTEA 500 ml Ice Tea Cytryna otrzymasz za 1 gr.

Krok 1

Rysunek 2.8. Okno startowe.

896523.png


Kreator informuję o rozpoczęciu pracy. W celu rozpoczęcia pracy wciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 2.9. Okno kroku numer dwa.

392817.png


Symbol – nazwa promocji np. NESTEA za 1 grosz.

Data początkowa i końcowa – ustawiamy za pomocą kalendarzyka początek i koniec promocji. Za początek uznajemy 09.09.2020, a za koniec 30.09.2020.

Od godziny do godziny – możemy również uwzględnić w jakich godzinach będzie obwiązywać promocja. Na przykład są to godziny otwarcia sklepu. Wybieramy najwcześniejszą i najpóźniejszą godzinę wtedy mamy pewność, że promocja na pewno zadziała w godzinach otwarcia sklepu.

Dni tygodnia – ustalamy w jakich dniach obowiązuje promocja. Zakładamy, że są to wszystkie dni kiedy sklep jest otwarty. Wybieramy więc dni od poniedziałku do soboty.

Maksymalna ilość zestawów – maksymalna ilość zestawów możliwa do sprzedaży na jeden paragon. W tym przypadku zakładamy, iż nie ma ograniczeń więc nie ustawiamy w tym polu nic i pozostawiamy je puste.

Komunikat – treść, która wydrukuje się na paragonie. np. Jesteś łowcą okazji. UWAGA!!! Wydruk zależny jest od rodzaju drukarki fiskalnej.

Krok 3

Rysunek 2.10. Grupa pierwsza.

452398.png


Rysunek 2.11.Grupa druga.

85633214.png


Ustalenie grup towarowych

Grupa pierwsza – pierwszą grupą są wszystkie Nestea o pojemności 500 ml oraz smaku cytryny, czyli produkty które należy zakupić, aby dostać drugą Nestea za 1 grosz.

Grupa druga – również są to wszystkie Nestea o pojemności 500 ml oraz smaku cytryny, czyli wszystkie produkty, które podlegają promocji za jeden grosz.

Pierwsza grupa towarowa

W celu dodania produktu do listy w polu PLU za pomocą kalendarzyka wyszukujemy po nazwie bądź kodzie PLU. Po załadowaniu listy należy określić rabat.

Rabat – w tym przypadku ustawiamy brak ponieważ pierwszą Nestea sprzedajemy w regularnej cenie bez rabatu.

Po zdefiniowaniu pierwszej grupy za pomocą przycisku dodaj grupę towarów tworzymy drugą grupę czyli grupa produktów za jeden grosz.

Druga grupa towarowa

W przypadku jak przy pierwszej grupie w polu PLU za pomocą kalendarzyka wyszukujemy po nazwie bądź kodzie PLU. Po załadowaniu listy należy określić rabat oraz wartość.

Rabat – w tym przypadku wykorzystujemy typ promocji za ile cena, dokładnie tłumacząc oznacz, iż cena każdego produktu będzie wynosić jeden grosz.

Wartość – ustawiamy 1 grosz zgodnie z zasadami promocji.

Krok 4

Rysunek 2.12. Okno kroku numer cztery.

852697.png


W następnym oknie dokonujemy wyboru sklepów, na których będzie obowiązywać promocja. Za pomocą „haczyka” określamy, które sklepy objęte będą promocją.

Krok 5

Rysunek 2.13. Widok okna końcowego.

8523697412.png


Na koniec kreator informuje nas o zakończeniu procesu wprowadzania danych, aby prawidłowo zapisać promocję wciśnij zakończ.

W celu aktywacji promocji na sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jednak jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład

Kropla Beskidu w promocyjnej cenie. Kup 6 sztuk za łączną wartość 6,96 zł.

Krok 1

Rysunek 2.14. Okno startowe.

Obrazfwe.png


Kreator informuję o rozpoczęciu pracy. W celu rozpoczęcia pracy kliknij dalej.

Krok 2

Rysunek 2.15. Okno kroku numer dwa.

53315.png


Symbol – nazwa promocji np. Kropla Beskidu 6szt

Data początkowa i końcowa – ustawiamy za pomocą kalendarzyka początek i koniec promocji. Promocja zaczyna się 24.08.2020, a jej koniec to 06.09.2020.

Od godziny do godziny – możemy również uwzględnić w jakich godzinach będzie obwiązywać promocja. Zakładamy, że są to godziny kiedy sklep jest otwarty.

Dni tygodnia – ustalamy w jakich dniach obowiązuje promocja. Zakładamy, iż promocja na wodę Kropla Beskidu trwa codziennie, aż do momentu jej zakończenia dlatego wybieramy wszystkie dni tygodnia.

Maksymalna ilość zestawów – maksymalna ilość zestawów możliwa do sprzedaży na jeden paragon. W tym przypadku zakładamy, iż nie ma ograniczeń więc nie ustawiamy w tym polu nic i po prostu pozostawiamy je puste.

Komunikat – treść, która wydrukuje się na paragonie. np. Kup więcej za mniej. UWAGA!!! Wydruk zależny jest od rodzaju drukarki fiskalnej.

Krok 3

Rysunek 2.16. Widok okna kroku numer trzy.

Obrazdhe.png


Ustalenie grup towarowych

W tym przypadku tworzymy tylko jedną grupę towarową z wodami Kropla Beskidu 1,5 l.

W polu PLU za pomocą kalendarzyka wyszukujemy po nazwie bądź kodzie PLU. Po załadowaniu listy należy określić rabat oraz wartość.

Rabat – tutaj użyjemy funkcji za jaką wartość, dokładnie tłumacząc oznacz to, iż łączna cena sześciu sztuk wód będzie wynosić 6,96 zł.

Wartość – ustawiamy 6,96 zł zgodnie z zasadami promocji.

Krok 4

Rysunek 2.17. Widok okna kroku numer cztery.

852697.png


W następnym oknie dokonujemy wyboru sklepów, na których będzie obowiązywać promocja. Zasada taka sama jak w poprzednim przykładzie.

Krok 5

Rysunek 2.18. Widok okna końcowego.

Obraz56214.png


Na koniec kreator informuje nas o zakończeniu procesu wprowadzania danych, aby prawidłowo zapisać promocję naciśnij zakończ.

W celu aktywacji promocji na sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jednak jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Zestawy promocyjne z identyfikatorem/kupon

Promocja bardzo podobna do promocji zestawy promocyjne, powiększona dodatkowo o opcję kuponu wymaganego, żeby promocja zadziała.

Uruchomienie zestawu promocyjnego

W przypadku tworzenia zestawu promocyjnego na kupon należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 3.1. Uruchamianie zestawu promocyjnego.

Obraz52368.png


Krok 1

Rysunek 3.2. Widok okna startowego.

Obraz85314.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 3.3. Widok okna kroku numer dwa.

Krok 2 obrazek.png


Symbol – nazwa promocji.

Data początkowa i końcowa – początek i koniec promocji.

Od godziny do godziny – w jakich godzinach będzie obwiązywać promocja.

Dni tygodnia – w jakich dniach obowiązuje promocja. Wybieramy za pomocą kalendarzyka. Należy pamiętać, że data dzisiejsza zawsze będzie podświetlona.

Maksymalna ilość zestawów – maksymalna ilość zestawów możliwa do sprzedaży na jeden paragon.

Gratisy nie drukuj – przy zaznaczeniu tej funkcji na koniec paragonu nie zostanie wydrukowana informacja z ilością wydanych gratisów.

Gratisy stany – przy zaznaczeniu tej funkcji zostanie uruchomione prowadzenie ewidencji wydanych gratisów.

Kupon – numer kuponu promocyjnego.

Minimum - maksimum – minimalna i maksymalna liczba kuponów.

Komunikat – treść, która wyświetli się na kasie.

Krok 3

Rysunek 3.4. Ustalanie grup towarowych.

Obraz35486.png


Zasady tworzenia grup są takie same jak w przypadku zestawów promocyjnych. Za pomocą kalendarzyka umieszczonego w polu PLU wyszukujemy towarów objętych promocją. Wyszukiwać można po numerze PLU bądź bezpośrednio po nazwie produktu. Produkt, który ma znaleźć się na liście zatwierdzamy przyciskiem dodaj. W kolejnym kroku określamy ilość towarów z grupy, a następnie wybieramy rodzaj rabatu. Jeżeli w ilości towaru wpiszemy jeden oznaczać będzie to, iż rabat dotyczy dokładnie jednej sztuki. Na przykład w ilości towarów z grupy wpisujemy dwa, a w rabacie za jaką wartość wpisujemy 56,99 zł. Oznacza to, iż dwie sztuki produktu kosztują 56,99 zł. W celu utworzenia kolejnej grupy należy wcisnąć dodaj grupę towarów.

W tym kroku można również wgrać plik csv z własną bazą towarową utworzoną w arkuszu kalkulacyjnym. Należy tylko pamiętać, że możemy posługiwać się tabulatorem oraz średnikiem. Użycie nie prawidłowych znaków spowoduje, że plik nie wgra się do kreatora promocji. Tworząc plik należy uwzględnić takie dane jak: PLU oraz nazwa.

Krok 4

Rysunek 3.5. Wybór sklepów.

852697.png


Za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie określamy, które sklepy biorą udział w promocji.

Krok 5

Rysunek 3.6. Widok okna końcowego.

Obraz54862.png


Wybieramy Zakończ, aby prawidłowo zapisać promocję. W celu uruchomienia promocji od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład

Z kuponem patelnia Zwieger w promocyjnej cenie 39,99 zł.

Krok 1

Rysunek 3.7. Okno startowe.

Obraz54641.png


Kreator informuję o rozpoczęciu pracy. W celu rozpoczęcia pracy wciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 3.8. Okno kroku numer dwa.

Obraz654654.png


Symbol – nazwa promocji np. Patelnia PP 20 cm.

Data początkowa i końcowa – ustawiamy za pomocą kalendarzyka początek i koniec promocji. Promocja rozpoczyna się 06.07.2020, a jej koniec to 06.09.2020.

Od godziny do godziny – możemy również uwzględnić w jakich godzinach będzie obwiązywać promocja. Zakładamy, że są to godziny kiedy sklep jest otwarty.

Dni tygodnia – ustalamy w jakich dniach obowiązuje promocja. Z założeń wynika, iż promocja trwa bez przerwy we wszystkie dni, aż do dnia 06.09.2020.

Maksymalna ilość zestawów – maksymalna ilość zestawów możliwa do sprzedaży na jeden paragon. W tym przypadku zakładamy, iż nie ma ograniczeń więc nie ustawiamy w tym polu nic i pozostawiamy je puste.

Gratisy nie drukuj – zakładamy, iż nie chcemy, aby na koniec paragonu drukowała się informacja z ilością wydanych gratisów, w związku z tym nie zaznaczamy tej opcji.

Gratisy stany – nie prowadzimy rejestru gratisów więc nie wybieramy tej opcji.

Kupon – numer kuponu promocyjnego.

Minimum - maksimum – w tym przypadku nie mamy puli kuponów. Występuje tylko jeden numer kuponu więc nie ma potrzeby ustawiania tego parametru.

Komunikat – treść, która wyświetli się na kasie. np. Zwieger taniej.

Rysunek 3.9. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz546.png


Powyżej zamieszczony został przykład, kiedy na promocję mamy określoną pule kuponów.

W takim przypadku w polu minimum ustawiamy jeden, a w maksimum dziesięć tysięcy. Dokładnie tłumacząc oznacza to, iż pierwszy numer to jeden, a ostatni numer kuponu to dziesięć tysięcy. Kiedy wszystkie kupony zostaną wykorzystane, promocja zakończy się. Nie ma możliwości, iż Klient poda numer kuponu 10120 ponieważ ostatni numer kuponu to 10000. Pozostałe pola wypełnia się tak samo jak w przypadku wyżej.

Krok 3

Rysunek 3.10. Widok okna kroku trzeciego.

Obraz6464.png


W wypadku powyższej promocji tworzymy tylko jedną grupę towarową, na którą obowiązuje promocja.

PLU – wyszukujemy za pomocą kalendarzyka patelni po numerze PLU lub po nazwie.

Ilość towarów z grupy – w promocji bierze udział jedna patelnia więc ustawiamy jeden.

Rabat – wykorzystujemy funkcję za jaką wartość – czyli ile będzie kosztować jedna patelnia z kuponem. Wpisujemy zgodnie z promocją cenę 39,99 zł.

Wartość – cena patelni w promocji czyli 39,99 zł.

Krok 4

Rysunek 3.11. Widok okna kroku numer cztery.

852697.png


W następnym oknie dokonujemy wyboru sklepów, na których będzie obowiązywać akcja promocyjna. Za pomocą „haczyka” określamy, które sklepy biorą udział w akcji promocyjnej.

Krok 5

Rysunek 3.12. Widok okna końcowego.

Obraz84695.png


Na koniec kreator informuje o zakończeniu procesu wprowadzania danych, aby prawidłowo zapisać promocję należy nacisnąć zakończ. W celu uruchomienia promocji od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Promocje za ilość minimalną

Kreator promocji umożliwia sprzedaż towarów w innych cenach, jeśli klient kupi co najmniej wyznaczoną ilość towaru.

Przykłady promocji:

Kup dwie ‘Coca Cole’ za 3 zł.

Kup dwie ‘Coca Cole’ z rabatem 50%

Kup dwie ‘Coca Cole’ o 2 zł taniej.

Uruchomienie promocji

W przypadku tworzenia promocji za ilość minimalną należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 4.1. Uruchomienie promocji.

Obraz45678.png


Krok 1

Rysunek 4.2. Okno startowe.

Obraz846456.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 4.3. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz6541654.png


Symbol – nazwa promocji.

Opis – opis promocji, opisane warunki uczestnictwa np. kup sześć butelek wody niegazowanej Krynka, aby dostać trzydzieści procent rabatu na kolejną zgrzewkę wody Krynka.

Priorytet - służy do oznaczenia, która promocja ma zadziałać, w przypadku dwóch zazębiających się promocji. Przykładowo promocja z priorytetem pięć będzie ważniejsza niż promocja z priorytetem trzy.

Data początkowa – Data końcowa – początek promocji – koniec promocji.

Od godziny – Do godziny – godzina rozpoczęcia promocji oraz godzina zakończenia promocji.

Dni tygodnia – dni, w których będzie odbywała się promocja.

Ilość minimalna – minimalna ilość jaką należy zakupić, aby wziąć udział w promocji.

Ilość maksymalna – maksymalna ilość jaką możemy zakupić na jeden paragon.

Krok 3

Rysunek 4.4. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Wybór sklepów dokonujemy w taki sam sposób jak w przypadku poprzednich promocji. Posługujemy się „haczykiem”, który znajduje się po lewej stronie.

Krok 4

Rysunek 4.5. Widok okna numer cztery.

Obraz64654.png


PLU – w tym polu dokonujemy wyszukiwania towarów po numerze PLU bądź nazwie.

Typy promocji – do wyboru: cena, procent, o ile taniej.

Typ promocji cena – określamy konkretną cenę na produkt, która jest niższa od standardowej ceny.

Typ promocji procent – nadajemy rabat w postaci procentu np. 50% rabatu na margarynę przy zakupie trzech sztuk.

Typ promocji o ile taniej – wskazanie o ile tańszy będzie produkt np. masło tańsze o 0,40 zł.

Wgranie pliku csv – w przypadku braku listy towarowej, jest możliwość wgrania własnej listy, która została utworzona w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas tworzenia listy towarowej należy uwzględnić takie dane jak: PLU, nazwa oraz cena. Należy pamiętać, iż dozwolone jest stosowanie tabulatora oraz średnika. W przypadku kiedy użyjemy innych znaków plik może nie wgrać się.

Krok 5

Rysunek 4.6. Widok okna końcowego.

Obraz876287.png


Kreator informuje o zakończeniu wprowadzania danych do danej promocji, aby prawidłowo zapisać promocję naciśnij zakończ. W celu uruchomienia promocji od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład

Woda Rodowita w promocyjnej cenie.

Krok 1

Rysunek 4.7. Okno startowe.

Obraz354354.png


Kreator Promocji informuje o rozpoczęciu wprowadzania danych, w celu kontynuacji wciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 4.8. Widok okna numer dwa.

Obraz7867.png

Symbol – nazwa promocji np. Rodowita woda.

Priorytet - służy do oznaczenia, która promocja ma zadziałać, w przypadku dwóch zazębiających się promocji. W przypadku tej promocji w polu priorytet zostało wstawione zero ponieważ nie ma drugiej pokrywającej się promocji.

Data początkowa i końcowa - ustawiamy za pomocą kalendarzyka, data dzisiejsza zawsze będzie podświetlona. Promocja rozpoczyna się 02.06.2020, a kończy się 16.06.2020.

Od godziny do godziny - godziny, w których obowiązuje promocja. Wybieramy godzinę najwcześniejsza i najpóźniejszą, dzięki czemu mamy pewność że promocja zadziała bez zarzutu w godzinach otwarcia sklepu.

Dni tygodnia - promocje można ustawić w konkretne dni tygodnia. Według założeń ta promocja trwa codziennie, aż do dnia 16.06.2020.

Ilość minimalna - określamy ile najmniej Klient może zakupić towaru, który został objęty promocją na jeden paragon, w tym przypadku jest to 6 butelek.

Ilość maksymalna – określamy ile najwięcej Klient może zakupić towaru, który został objęty promocją na jeden paragon. Wybieramy dużą liczbę dzięki czemu klient będzie mógł korzystać bez limitu z promocji.

Krok 3

Rysunek 4.9. Widok okna numer trzy.

852697.png


Zasada w tym korku taka sama jak w przypadku poprzednich promocji. Za pomocą „haczyka” określamy, które sklepy biorą udział w promocji.

Krok 4

Rysunek 4.10. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz785278.png


PLU - wyszukujemy za pomocą kalendarzyka wodę po numerze PLU lub po nazwie.

Mamy możliwość ustawienia typu promocji: na cenę, procent lub o ile taniej. Możemy zdefiniować dowolną ilość towarów i każdy z tych towarów może mieć inny typ promocji.

Jeśli definiując promocję wybierzemy typ promocji na cenę, to każdy produkt, który wybierzemy będzie sprzedany w podanej przez nas kwocie.

Jeśli definiując promocję wybierzemy typ promocji procent, to na każdy wybrany przez z nas produkt spełniający warunki promocji zostanie udzielony rabat procentowy.

Wybierając typ promocji o ile taniej możemy określić o jaką wartość obniżymy cenę, np. 50 groszy taniej.

Mamy również możliwość wgrania pliku csv z własną bazą towarową utworzoną w arkuszu kalkulacyjnym. Należy tylko pamiętać, że możemy posługiwać się tabulatorem oraz średnikiem. Użycie nie prawidłowych znaków spowoduje, że plik nie wgra się do kreatora promocji. Tworząc plik należy uwzględnić takie dane jak: PLU, nazwa oraz wartość.

Krok 5

Rysunek 4.11. Widok okna końcowego.

Obraz785786.png


Promocja została utworzona, aby prawidłowo zapisać promocję należy wcisnąć zakończ. W celu uruchomienia promocji od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Promocje za wartość minimalną

Kreator promocji umożliwia sprzedaż towarów w innych cenach, jeśli klient kupi co najmniej wyznaczoną wartość towaru.

Uruchomienie promocji

W przypadku tworzenia promocji za wartość minimalną należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 5.1. Uruchomienie promocji cenowej.

Obraz564564.png


Krok 1

Rysunek 5.2. Okno startowe.

Obraz654635.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij Dalej.

Krok 2

Rysunek 5.3. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz65416.png


Symbol – nazwa promocji.

Opis – opis promocji oraz jej warunki.

Priorytet - służy do oznaczenia, która promocja ma zadziałać, w przypadku dwóch zazębiających się promocji. Przykładowo promocja z priorytetem 5 będzie ważniejsza od promocji z priorytetem 3.

Data początkowa i data końcowa – początek i koniec promocji. Wybieramy za pomocą kalendarzyka, data dzisiejsza zawsze będzie podświetlona.

Od godziny do godziny - godziny, w których obowiązuje promocja.

Dni tygodnia – dni, w których będzie obowiązywała promocja.

Wartość minimalna – wartość minimalna towaru, jaką należy zakupić, aby wziąć udział w promocji.

Krok 3

Rysunek 5.4. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Wybór sklepów - zasada w tym korku taka sama jak w przypadku poprzednich promocji. Za pomocą „haczyka” określamy, które sklepy biorą udział w promocji. Wybrać możemy zarówno jeden jak i kilka sklepów, na których ma obowiązywać promocja.

Krok 4

Rysunek 5.5. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz694569.png


PLU – wyszukiwanie za pomocą kalendarzyka po numerze PLU lub po nazwie.

Mamy możliwość ustawienia typu promocji: na cenę, procent lub o ile taniej. Możemy zdefiniować dowolną ilość towarów i każdy z tych towarów może mieć inny typ promocji.

Jeśli definiując promocję wybierzemy typ promocji na cenę, to każdy produkt, który wybierzemy będzie sprzedany w podanej przez nas kwocie, zazwyczaj niższej niż cena regularna.

Jeśli definiując promocję wybierzemy typ promocji procent, to na każdy wybrany przez nas produkt spełniający warunki promocji zostanie udzielony rabat procentowy.

Wybierając typ promocji o ile taniej możemy określić o jaką wartość obniżymy cenę, np. 50 groszy taniej od ceny regularnej.

Wartość zł - cena promocji, procent rabatu bądź wartość, która będzie odejmowana od wartości standardowej.

Plik csv - w przypadku braku listy towarowej, jest możliwość wgrania własnej listy, którą możemy utworzyć w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas tworzenia listy towarowej należy uwzględnić takie dane jak: PLU, nazwa oraz cena. Należy pamiętać, iż dozwolone jest stosowanie tabulatora oraz średnika. W przypadku kiedy użyjemy innych znaków plik może nie wgrać się.

Krok 5

Rysunek 5.6. Widok okna końcowego.

Obraz785786.png


Promocja została utworzona w celu prawidłowego zapisania należy kliknąć zakończ. W celu uruchomienia promocji od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład

Kup dwie ‘Coca Cole’ za 3zł.

Krok 1

Rysunek 5.7. Okno startowe.

Obraz654635.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy, w celu kontynuacji wciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 5.8. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz5646.png


Symbol – nazwa promocji np. coca cola 2 zł.

Opis – Zrób zakupy za minimum 10 zł, aby dostać cole w promocyjnej cenie.

Priorytet – w przypadku promocji na coca cole nie ma drugiej podobnej promocji więc priorytet jest zerowy, jeżeli priorytet jest zerowy możemy pominąć te pole i pozostawić je puste.

Data początkowa – data końcowa – początek promocji oraz koniec promocji. Ustawiamy za pomocą kalendarzyka, data dzisiejsza zawsze będzie podświetlona. Zgodnie z założeniami promocja trwa jeden dzień czyli 14.09.2020.

Od godziny – do godziny – godzina rozpoczęcia promocji oraz data końcowa promocji. Zgodnie z założeniami są to godziny otwarcia sklepu.

Dni tygodnia – dni obowiązywania promocji. W tym przypadku założenie jest, iż promocja trwa tylko w poniedziałek.

Wartość minimalna – minimalna wartość paragonu, na którą należy zrobić zakupy, aby zakupić cole w cenie dwóch złoty. W przypadku promocji na coca cole minimalna wartość paragonu wynosi 10 zł.

Krok 3

Rysunek 5.9. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Wybór sklepu - zasada w tym kroku taka sama jak w przypadku zakładania poprzednich promocji. Za pomocą „haczyka” określamy, które sklepy biorą udział w promocji. Wybrać możemy zarówno jeden jak i kilka sklepów, na których ma obowiązywać promocja.

Krok 4

Rysunek 5.10. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz65414.png


Lista towarów objętych promocją.

PLU – wyszukiwanie po numerze PLU lub po nazwie coca coli, która będzie objęta promocyjną ceną.

Typ promocji – najprościej w tym przypadku jest wskazanie typ promocji cena, co pozwala na bezpośrednie podanie wartości promocyjnej.

Wartość zł – Zgodnie z zasadami promocji wpisujemy dwa złote.

Krok 5

Rysunek 5.11. Widok okna końcowego.

Obraz785786.png


Informacja o zakończeniu wprowadzania danych do systemu. W celu uruchomienia promocji od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Im więcej tym taniej

Promocja polega na tym, że im więcej sztuk wybranego towaru klient kupi tym mniej zapłaci za cenę jednostkową.

Przykład:

Jeśli cena regularna czekolady to 4 zł. To kupując 2 sztuki każda będzie za 3 zł. Jeśli kupisz 3 sztuki, to każda będzie za 2zł.

Uruchomianie promocji

W przypadku tworzenia promocji im więcej tym taniej należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 6.1. Uruchomienie promocji im więcej tym taniej.

Obraz564165.png


Krok 1

Rysunek 6.2. Okno startowe.

Obraz64136.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 6.3. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz634136.png


Symbol – nazwa promocji.

Opis – opis promocji oraz jej warunki.

Priorytet - służy do oznaczenia, która promocja ma zadziałać, w przypadku dwóch zazębiających się promocji.

Data początkowa i data końcowa – początek i koniec promocji.

Od godziny do godziny - godziny, w których obowiązuje promocja.

Dni tygodnia – dni, w których będzie obowiązywała promocja.

Ilość maksymalna – maksymalna ilość towaru jaką może zakupić Klient na jeden paragon.

Rabat – Do wyboru: za ile cena, o ile niższa cena oraz procentowy na cenę.

Rabat za ile cena – podanie ceny promocyjnej, która zazwyczaj jest mniejsza od ceny standardowej.

Rabat o ile niższa cena – o jaką wartość zostanie obniżony towar np. cena mleka obniżona o 0,20 zł.

Rabat procentowy na cenę – określony rabat procentowy na produkt np. 20% rabatu na mleko.

Ilość minimalna – minimalna ilość jaką należy zakupić, aby skorzystać z promocji.

Za ile cena/o ile niższa cena/procentowy na cenę – podanie ceny promocyjnej/wskazanie o ile należy obniżyć cenę produktu/określenie wielkości rabatu.

UWAGA !!! Przedziałów cenowych może być kilka.

Krok 3

Rysunek 6.4 Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Przy wyborze sklepów zasada taka sama jak w przypadku poprzednich promocji. Za pomocą „haczyka” określamy, które sklepy biorą udział w promocji. Wybrać możemy zarówno jeden jak i kilka sklepów, na których ma obowiązywać promocja.

Krok 4

Rysunek 6.5. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz6341.png


Zarówno jak przy poprzednich promocjach dodawanie listy towarowej przebiega w taki sam sposób, a dokładnie ujmując poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu. W tym oknie możemy też posłużyć się innymi zakładkami takimi jak: grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Pozwala to na szybkie wgranie listy towarów o podobnej do siebie specyfikacji.

W tym oknie mamy również do wyboru dwie funkcje:

Czy wybrane towary mają być wykluczone – oznacza to, iż wykluczamy towary które mają podlegać danej promocji, krótko ujmując nie biorą one udziału w promocji.

Czy pozycje na paragonie mają być z rabatem – w przypadku zaznaczenia tej opcji na paragonie ceny będą drukowa wraz z uwzględnionym rabatem.

Plik csv - mamy również możliwość wgrania pliku csv z własną bazą towarową utworzoną w arkuszu kalkulacyjnym. Należy tylko pamiętać, że możemy posługiwać się tabulatorem oraz średnikiem. Użycie nie prawidłowych znaków spowoduje, że plik nie wgra się do kreatora promocji. Tworząc plik należy uwzględnić takie dane jak: PLU oraz nazwa.

Krok 5

Rysunek 6.6. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Wybieramy zakończ, aby zapisać prawidłowo promocję. Promocja została utworzona. W celu uruchomienia promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład

Promocja na wódkę STOCK.

Krok 1

Rysunek 6.7. Okno startowe.

Obraz645.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 6.8. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz6351463.png


Symbol – nazwa promocji – wódka weselna STOCK.

Priorytet – brak dwóch zazębiających się promocji, więc priorytet wynosi zero. Możemy również pozostawić to okno puste równa się to z priorytetem zero.

Data początkowa i data końcowa – początek i koniec promocji. Zgodnie z obowiązującą promocją początek to 02.05.2018, a koniec to 30.05.2018.

Od godziny do godziny - godziny, w których obowiązuje promocja. Według promocji są to godziny, w których sklep jest otwarty. Możemy również zaznaczyć najwcześniejszą i najpóźniejszą godzinę.

Dni tygodnia – dni, w których będzie obowiązywała promocja. Zakładamy że promocja obowiązuje we wszystkie dni wraz z weekendami, aż do 30 maja.

Ilość maksymalna – brak ograniczeń w zakupach na jeden paragon stąd w polu pojawiło się zero.

Rabat –wybieramy opcję za ile cena, co pozwoli na bezpośrednie wskazanie ceny już po obniżce.

Ilość minimalna – minimalna ilość jaką należy zakupić, aby skorzystać z promocji. Zgodnie z regulaminem promocji, aby dokonać zakupu wódki za 27,99 musimy kupić 16 butelek, jeżeli kupimy 20 butelek cena spadnie do 25,99 za butelkę, a kiedy zdecydujemy się na zakup 25 butelek cena spadnie do 22,99 zł za sztukę.

Za ile cena – podanie ceny promocyjnej. W pierwszej kolejności jest to 27,99 później zgodnie z przedziałek 25,99, a na koniec 22,99 zł.

UWAGA !!! Przedziałów cenowych może być kilka, aby dodać kolejny przedział należy kliknąć dodaj przedział. W przypadku pomyłki należy kliknąć usuń przedział. Podczas tworzenia przedziałów jest możliwość tworzenia różnych kombinacji poprzez wybór innego rodzaju promocji np. procentowy na cenę.

Krok 3

Rysunek 6.9. Widok kroku numer trzy.

852697.png


Podczas wyboru sklepów zasada taka sama jak w przypadku innych promocji. Za pomocą „haczyka” określamy, które sklepy biorą udział w promocji. Wybrać możemy zarówno jeden jak i kilka sklepów, na których ma obowiązywać promocja.

Krok 4

Rysunek 6.10. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz365463.png


Wgranie listy towarowej – za pomocą kalendarzyka umieszczonego w polu PLU wyszukujemy produkt, w tym przypadku szukamy wódki Stock Prestige 500ml. Wyszukiwać można po nazwie bądź po numerze PLU.

Krok 5

Rysunek 6.11. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Promocja została utworzona, aby prawidłowo ją zapisać naciśnij zakończ. W celu uruchomienia promocji od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Najtańsze z zestawu taniej

Opis promocji

Kreator promocji umożliwia sprzedaż najtańszych towarów z zestawu w innych cenach.

Przykład promocji:

• Kup 3 ‘Coca Cole’, a 4 otrzymasz z rabatem 50%

• Kup 3 ‘Coca Cole’, a 4 otrzymasz o 2 zł taniej.

• Kup 3 ‘Coca Cole’, a 4 otrzymasz za 3 zł.

• Kup 4 dowolne produkty zdefiniowane w grupie, a najtańszy z nich otrzymasz za 0,01.

Uruchomienie promocji

W przypadku tworzenia promocji najtańsze z zestawu taniej należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 7.1. Uruchomienie promocji najtańsze z zestawu taniej.

Obraz64449.png


Krok 1

Rysunek 7.2. Okno startowe.

Obraz68452.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 7.3. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz96123.png


Symbol – nazwa promocji.

Opis – opis promocji oraz warunków jakie należy spełnić, aby wziąć udział w promocji.

Priorytet - służy do oznaczenia, która promocja ma zadziałać, w przypadku dwóch zazębiających się promocji. W przypadku priorytetu o numerze 5 i numerze 3, promocja z priorytetem numer 5 zadziała w pierwszej kolejności.

Data początkowa i data końcowa – początek i koniec promocji.

Od godziny do godziny - godziny, w których obowiązuje promocja.

Dni tygodnia – dni, w których będzie obowiązywała promocja.

Ilość wymagana – wymagana ilość produktów, którą klient musi kupić, żeby promocja zadziałała.

Ilość promocyjna – ilość towarów na jakie zostanie udzielona promocja.

Maksymalna ilość zestawów – ilość maksymalna jaka może znaleźć się na jednym paragonie.

Rabat – rabat jaki zostanie udzielony na produkt promocyjny. Mamy do wyboru: za ile cena, o ile niższa, procentowy na cenę.

Za ile cena – cena promocyjna zazwyczaj niższa od ceny standardowej produktu.

O ile niższa – wskazanie wartości, o którą zostanie obniżona cena.

Procentowy na cenę – określony rabat procentowy na produkty bądź określoną listę towarów.

Krok 3

Rysunek 7.4. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Wybieramy sklepy, które będą brały udział w promocji. Zasada wyboru taka sama jak w przypadku innych promocji. Za pomocą „haczyka” określamy, które sklepy biorą udział w promocji. Wybrać możemy zarówno jeden jak i kilka sklepów, na których ma obowiązywać promocja.

Krok 4

Rysunek 7.5. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz654879.png


Dodatkowo mamy możliwość zaznaczenia czy pozycje na paragonie mają być z rabatem. Jeśli zaznaczymy, to pole to pozycje na paragonie będą pojawiały się pozycję z udzielonym rabatem. Zarówno jak przy poprzednich promocjach dodawanie listy towarowej przebiega w taki sam sposób, a dokładnie ujmując poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu. Dodatkowo możemy posłużyć się zakładkami grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Użycie wcześniej wymienionych zakładek pozwala na szybsze wgranie listy towarów.

Plik csv - mamy również możliwość wgrania pliku csv z własną bazą towarową utworzoną w arkuszu kalkulacyjnym. Należy tylko pamiętać, że możemy posługiwać się tabulatorem oraz średnikiem. Użycie nie prawidłowych znaków spowoduje, że plik nie wgra się do kreatora promocji. Tworząc plik należy uwzględnić takie dane jak: PLU oraz nazwa.

Krok 5

Rysunek 7.6. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Promocja została utworzona, aby prawidłowo ją zapisać należy wcisnąć zakończ. W celu uruchomienia promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład

Kup 3 ‘Coca Cole’, a 4 otrzymasz z rabatem 50%

Krok 1

Rysunek 7.7. Widok okna startowego.

Obraz8416948.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy, w celu kontynuacji wciśnij Dalej.

Krok 2

Rysunek 7.8. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz6456.png


Symbol – nazwa promocji np. coca cola 50%.

Opis – opis promocji oraz warunków np. kup trzy coca cole, a czwarta z rabatem 50%

Priorytet - brak dwóch zazębiających się promocji, w związku z tym wstawiamy zero.

Data początkowa i data końcowa – początek i koniec promocji. Zakładamy, że promocja trwa jeden cały dzień. Jest to 14.09.2020.

Od godziny do godziny - godziny, w których obowiązuje promocja, są to godziny w których sklep jest otwarty.

Dni tygodnia – promocja obowiązuje tylko w poniedziałek

Ilość wymagana - wymagana ilość produktów, którą klient musi kupić, żeby promocja zadziałała, ustawiamy jako trzy coca cole.

Ilość promocyjna – ilość towarów na jakie zostanie udzielona promocja, w tej promocji jest to jedna sztuka coca coli.

Maksymalna ilość zestawów – ilość maksymalna jaka może znaleźć się na jednym paragonie. Według promocji nie ma ograniczeń więc ustawiamy zero.

Rabat – zgodnie z opisem promocji jest to 50%

Krok 3

Rysunek 7.9. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Wybór sklepów należy dokonać tak samo jak w przypadku poprzednich promocji. Za pomocą „haczyka” określamy, które sklepy biorą udział w promocji. Wybrać możemy zarówno jeden jak i kilka sklepów, na których ma obowiązywać promocja.

Krok 4

Rysunek 7.10. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz64884.png


Lista towarów objęta promocją.

Dodawanie listy towarowej przebiega w taki sam sposób, a dokładnie ujmując poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu.

Dodatkowo mamy możliwość zaznaczenia czy pozycje na paragonie mają być z rabatem. Jeśli zaznaczymy, to pole to pozycje na paragonie będą pojawiały się z udzielonym rabatem.

Krok 5

Rysunek 7.11. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


W celu prawidłowego zapisu promocji wciśnij zakończ. W celu uruchomienia promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Gratisy

Opis promocji

Kreator gratisów umożliwia wydawanie towarów za darmo.

Uruchomianie promocji

W przypadku uruchomienia gratisów należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 8.1. Uruchomienie gratisów.

Obraz64645.png


Krok 1

Rysunek 8.2. Okno startowe.

Obraz65486887.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 8.3. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz9456.png


Symbol – opis promocji.

Opis – krótki opis warunków promocji.

Priorytet - służy do oznaczenia, która promocja ma zadziałać, w przypadku dwóch zazębiających się promocji. W przypadku priorytetu o numerze 5 i numerze 3, promocja z priorytetem numer 5 zadziała w pierwszej kolejności.

Data początkowa – data końcowa – początek promocji – koniec promocji.

Dni tygodnia – dni, w których będzie obowiązywać promocja.

Krok 3

Rysunek 8.4. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Wybór sklepów należy dokonać tak samo jak w przypadku poprzednich promocji. Przy pomocy „haczyka” określamy, które sklepy biorą udział w promocji. Wybrać możemy zarówno jeden jak i kilka sklepów, na których ma obowiązywać promocja.

Krok 4

Rysunek 8.5. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz962469.png


Lista towarów objęta promocją.

Dodawanie listy towarowej przebiega w taki sam sposób, a dokładnie ujmując poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu. Dodatkowo mamy możliwość zaznaczenia czy pozycje na paragonie mają być z rabatem. Jeśli zaznaczymy, to pole to pozycje na paragonie będą pojawiały się z udzielonym rabatem. Dodatkowo możemy posłużyć się zakładkami grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Użycie wcześniej wymienionych zakładek pozwala na szybsze wgranie listy towarów.

Plik csv - w przypadku braku listy towarowej, jest możliwość wgrania własnej listy, która została utworzona w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas tworzenia listy towarowej należy uwzględnić takie dane jak: PLU oraz nazwa. Należy pamiętać, iż dozwolone jest stosowanie tabulatora oraz średnika. W przypadku kiedy użyjemy innych znaków plik może nie wgrać się.

Krok 5

Rysunek 8.6. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Promocja została utworzona, aby prawidłowo ją zapisać naciśnij zakończ. W celu uruchomienia promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład

Przy zakupie dwóch sztuk Frugo zeszyt gratis.

Krok 1

Rysunek 8.7. Widok okna startowego.

Obraz65486887.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 8.8. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz654645.png


Symbol – nazwa promocji np. Promocja Frugo.

Opis – krótki opis warunków promocji np. przy zakupie 2 szt frugo zeszyt gratis

Priorytet – nie ma drugiej podobnej promocji więc wpisujemy zero.

Data początkowa – data końcowa – początek promocji 16.09.2020 – koniec promocji 17.09.2020

Dni tygodnia – zgodnie z założeniami promocji twa ona tylko w poniedziałek i wtorek.

Krok 3

Rysunek 8.9. Widok okna kroku numer trzy.

Obraz74627863.png


Lista towarów objętych promocją.

W zakładce towary wyszukujemy w polu PLU za pomocą numeru PLU lub nazwy napoju Frugo. Po stworzeniu prawidłowej listy towarowej należy przejść dalej.

Krok 4

Rysunek 8.10. Wybór sklepu.

852697.png


Wybór sklepów należy dokonać tak samo jak w przypadku poprzednich promocji. Przy pomocy „haczyka” określamy, które sklepy biorą udział w promocji. Wybrać możemy zarówno jeden jak i kilka sklepów, na których ma obowiązywać promocja.

Krok 5

Rysunek 8.11. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Kreator informuje o zakończeniu procesu wprowadzania danych w celu zakończenia wciśnij zakończ. W celu uruchomienia promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Nagrody

Opis promocji

Promocja "Nagrody" polega na wyświetleniu komunikatu na końcu paragonu po spełnieniu określonych warunków przez klienta.

Przykłady promocji:

Robiąc zakupy za minimum 30 zł otrzymasz nagrodę.

Jeśli zrobisz zakupy za kwotę 30 – 40 zł otrzymasz ramkę.

Jeśli kwota zakupów będzie 40 – 50 zł otrzymasz maskotkę

Jeśli kwota zakupów będzie powyżej 50 zł otrzymasz zestaw do kawy.

Uruchomianie promocji

W przypadku uruchamiania nagród należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 9.1. Uruchomianie nagród.

Obraz6546546.png


Krok 1

Rysunek 9.2. Okno startowe.

Obraz65486887.png


Krok 2

Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Rysunek 9.3. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz654646.png


Symbol – nazwa promocji.

Opis – krótki opis warunków uczestnictwa.

Priorytet - służy do oznaczenia, która promocja ma zadziałać, w przypadku dwóch zazębiających się promocji. W przypadku priorytetu o numerze 5 i numerze 3, promocja z priorytetem numer 5 zadziała w pierwszej kolejności.

Data początkowa – data końcowa – początek promocji – koniec promocji.

Od godziny – do godziny – godziny, w których obowiązuje promocja.

Dni tygodnia – dni, w których obowiązuje promocja.

Kwota paragonu – minimalna kwota paragonu, która będzie brała udział w promocji.

Lista towarów – lista towarów objętych promocją.

Kolejne opcje do wyboru to:

 • nagroda za ilość kupionego towaru – komunikat mówiący ile sztuk danego towaru należy kupić, aby otrzymać nagrodę.
 • włącz wielokrotność nagrody – promocja zadziała tyle razy ile zostaną spełnione warunki promocji. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że ustawiając kwotę minimalną zakupów na 20 zł klient otrzyma 1 nagrodę. Jeśli natomiast klient zrobi zakupy za 40 zł otrzyma 2 nagrody.
 • wyświetlaj komunikat na kasie - jeśli zaznaczymy tę opcję, to komunikat informujący o nagrodzie będzie się wyświetlał na kasie. Dodatkowo przy tej opcji możemy zaznaczyć opcję Pytaj czy klient odebrał nagrodę kasjerowi pojawia się pytanie czy wydałeś nagrodę i okno wyboru TAK lub NIE. Jeśli klientowi należy się nagroda i kasjer potwierdzi jej wydanie, to informacja zostanie zapisana w celu analizy ilości wydanych nagród. Uwaga!!! ta opcja może być aktywna tylko wówczas, gdy zaznaczymy wyświetlaj komunikat na kasie. Jeśli nie zaznaczymy wyświetlaj komunikat na kasie to komunikat będzie drukował się na paragonie.
 • wymagana karta klienta - jeśli zaznaczymy tą opcję, to nagrody będą działać tylko dla klientów, którzy posiadają kartę klienta.
 • aktywuj nagrodę przy wejściu do płatności – gdy nagroda jest aktywowana przy wejściu do płatności wówczas informacje o nagrodzie nie są zapisywane do bazy oraz nie może być drukowany wydruk z drukarki. Ta opcja wyklucza się z Wyświetlaj komunikaty na kasie.
 • nie wyświetlaj w kasach samoobsługowych - komunikaty nie będą wyświetlane na kasach samoobsługowych
 • kumuluj różne nagłówki w jeden - kilka nagłówków nagród działających w tym samym czasie będą skumulowane w jeden komunikat i jeden wydruk.

Krok 3

Rysunek 9.4. Widok okna kroku numer trzy.

Obraz6541645.png


Kolejny krok to wybór min i max wartości oraz wiadomości do nagrody, która będzie się wyświetlała na kasie lub na paragonie. Wiadomość może zawierać dowolną treść np. Otrzymujesz kotka lub zdefiniowaną treść w oparciu o dane dotyczące sprzedaży.

Istnieje możliwość wyboru przedziałów.

Wstaw:

Wartość pozycji – nagroda wydawana za określoną wartość paragonu.

Ilość pozycji – nagroda wydawana za określoną ilość pozycji na paragonie.

Ilość nagród – określanie ile nagród wydajemy np. jeden zestaw grillowy.

W celu dodania przedziału należy nacisnąć dodaj przedział.

Przykład:

Jeśli kupisz produkty od 0,1 zł do 3 zł, to na kasie lub paragonie wyświetli się komunikat – otrzymujesz Snikersa.

Jeśli kupisz produkty od 4 zł do bez limitu to na kasie lub paragonie pojawi się komunikat: Zrobiłeś zakupy za wartość:16,98. Zrobiłeś zakupy za ilość: 2, należy Ci się 1 nagroda.

Krok 4

Rysunek 9.5. Wybór sklepów.

852697.png


Wybór sklepów należy dokonać tak samo jak w przypadku poprzednich promocji. Przy pomocy „haczyka” określamy, które sklepy biorą udział w promocji. Wybrać możemy zarówno jeden jak i kilka sklepów, na których ma obowiązywać promocja.

Krok 5

Rysunek 9.6. Widok okna kroku numer pięć.

Obraz648874.png


Lista towarów objęta promocją.

Dodawanie listy towarowej przebiega w taki sam sposób, a dokładnie ujmując poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu.

Dodatkowo mamy możliwość zaznaczenia czy pozycje na paragonie mają być z rabatem. Jeśli zaznaczymy, to pole to pozycje na paragonie będą pojawiały się z udzielonym rabatem. Jeśli nie zaznaczymy, to pozycje będą sprzedawane w obniżonej cenie.

Dodatkowo możemy posłużyć się zakładkami grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Użycie wcześniej wymienionych zakładek pozwala na szybsze wgranie listy towarów.

Plik csv - w przypadku braku listy towarowej, jest możliwość wgrania własnej listy, która została utworzona w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas tworzenia listy towarowej należy uwzględnić takie dane jak: PLU, nazwa oraz cena. Należy pamiętać, iż dozwolone jest stosowanie tabulatora oraz średnika. W przypadku kiedy użyjemy innych znaków plik może nie wgrać się.

Krok 6

Rysunek 9.7. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Promocja została utworzona, aby prawidłowo ją zapisać należy wcisnąć zakończ. W celu uruchomienia promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład

Kup musztardę Roleski, a zestaw grillowy otrzymasz gratis.

Krok 1

Rysunek 9.8. Widok okna startowego.

Obraz65486887.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij Dalej.

Krok 2

Rysunek 9.9. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz546486.png


Symbol – nazwa promocji np. Roleski – zestaw grillowy gratis.

Priorytet - nie ma drugiej podobnej promocji więc wpisujemy zero.

Data początkowa – data końcowa – początek promocji 23.09.2019 – koniec promocji 31.10.2019.

Od godziny – do godziny – godziny obowiązywania promocji.

Dni tygodnia – zakładamy, iż promocja trwa codziennie od poniedziałku do sosboty.

Kwota paragonu – zakładamy, że nie ma minimalnej wartości paragonu więc wpisujemy zero.

Wybrane funkcje:

Nagroda za ilość kupionego towaru - komunikat mówiący ile sztuk danego towaru należy kupić, aby otrzymać nagrodę, w tym przypadku wydajemy jeden zestaw.

Wyświetlaj komunikaty na kasie - jeśli zaznaczymy tę opcję, kasjer nie zapomni wydać nagrody ponieważ na kasie wyświetli się komunikat informujący o nagrodzie. Dodatkowo kasjer może zaznaczyć, iż wydał nagrodę. Pozwoli to na prowadzenie ewidencji wydanych nagród.

Krok 3

Rysunek 9.10. Widok okna kroku numer trzy.

Obraz89523.png


Min ilość – w tej promocji minimalna ilość to jeden.

Max ilość – w tej promocji w polu maksymalna ilość nie ma ograniczeń więc pole pozostawiamy puste.

Wiadomość do nagrody – Tekst wyświetlająca się na paragonie bądź kasie np. Rolecki – zestaw gratis !

UWAGA !!! Wydruk na paragonie zależny jest od rodzaju drukarki fiskalnej.

W celu zatwierdzenia przedziału naciśnij dodaj przedział.

Krok 4

Rysunek 9.11. Widok okna kroku numer cztery.

852697.png


Wybór sklepów jest taki sam jak w przypadku wszystkich innych promocji. Wybrać możemy jeden sklep, kilka sklepów bądź wszystkie sklepy.

Krok 5

Rysunek 9.12. Widok okna kroku numer pięć.

Obraz897132.png


Dodawanie listy towarowej przebiega w taki sam sposób, a dokładnie ujmując poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu.

Dodatkowo możemy posłużyć się zakładkami grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Użycie wcześniej wymienionych zakładek pozwala na szybsze wgranie listy towarów.

Plik csv - w przypadku braku listy towarowej, jest możliwość wgrania własnej listy, która została utworzona w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas tworzenia listy towarowej należy uwzględnić takie dane jak: PLU oraz nazwa. Należy pamiętać, iż dozwolone jest stosowanie tabulatora oraz średnika. W przypadku kiedy użyjemy innych znaków plik może nie wgrać się.

Krok 6

Rysunek 9.13. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Promocja została utworzona, aby prawidłowo ją zapisać naciśnij zakończ. W celu uruchomienia promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład

Kup produkty firmy Bakuś za minimum 16 zł, aby dostać pudełko śniadaniowe gratis.

Krok 1

Rysunek 9.14. Widok okna startowego.

Obraz6846.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij Dalej.

Krok 2

Rysunek 9.15. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz645851.png


Symbol – nazwa promocji np. Bakuś

Opis – kup produkty za minimum 16 zł, a otrzymasz pudełko śniadaniowe Bakuś gratis.

Priorytet – nie ma drugiej podobnej promocji więc priorytet jest zerowy.

Data początkowa – Data końcowa – początek promocji 14.09.2017, a jej koniec to 31.10.2017.

Od godziny – Do godziny – godziny, w których odbywa się promocja z założenia jest to cały dzień.

Dni tygodnia – Promocja trwa cały tydzień więc wybieramy wszystkie dni.

Kwota paragonu – zgodnie z regulaminem promocji minimalna kwota paragonu to 16 zł.

Wybrane funkcje:

Wyświetlaj komunikaty na kasie – w celu uniknięcia przez kasjera przeoczenia, po spełnieniu warunków promocji komunikat będzie przypominał o wydaniu pudełka.

Aktywuj przy wejściu do płatności - gdy nagroda jest aktywowana przy wejściu do płatności wówczas informacje o nagrodzie nie są zapisywane do bazy oraz nie może być drukowany wydruk z drukarki.

Krok 3

Rysunek 9.16. Widok okna kroku numer trzy.

65463546551.png


Min ilość – w tej promocji nie ma założeń co do minimalnej ilości więc wpisujemy zero.

Max ilość – w tej promocji w polu maksymalna ilość nie ma ograniczeń więc pole pozostawiamy puste.

Wiadomość do nagrody – Tekst wyświetlający się na paragonie bądź kasie np. Promocja Bakuś.

Krok 4

Rysunek 9.17. Widok okna kroku numer cztery.

852697.png


Wybór sklepów jest taki sam jak w przypadku wszystkich innych promocji. Wybrać możemy jeden sklep, kilka sklepów bądź wszystkie sklepy.

Krok 5

Rysunek 9.18. Widok okna kroku numer pięć.

Obraz645164.png


Dodawanie listy towarowej przebiega w taki sam sposób, a dokładnie ujmując poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu.

Dodatkowo możemy posłużyć się zakładkami grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Użycie wcześniej wymienionych zakładek pozwala na szybsze wgranie listy towarów.

Plik csv - w przypadku braku listy towarowej, jest możliwość wgrania własnej listy, która została utworzona w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas tworzenia listy towarowej należy uwzględnić takie dane jak: PLU, nazwa oraz cena. Należy pamiętać, iż dozwolone jest stosowanie tabulatora oraz średnika. W przypadku kiedy użyjemy innych znaków plik może nie wgrać się.

Krok 6

Rysunek 9.19. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Wybieramy Zakończ, aby prawidłowo zapisać promocję. W celu uruchomienia promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Listy dodatkowe

Opis promocji

Kreator list dodatkowych umożliwia zdefiniowanie dodatkowych list towarów, które można podłączać do obowiązujących promocji.

Uruchomienie promocji

W przypadku tworzenia list dodatkowych należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 10.1. Uruchomienie list dodatkowych.

Obraz65464345.png


Krok 1

Rysunek 10.2. Okno startowe.

Obraz6465465489.png


Kreator list dodatkowych towarów informuje o rozpoczęciu pracy, w celu przejścia do kolejnego kroku należy wcisnąć dalej.

Krok 2

Rysunek 10.3. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz6341654.png


Symbol – nazwa listy.

Opis – w razie potrzeby możemy w opisie rozbudować czego dokładnie dotyczy lista.

Priorytet – w przypadku dwóch podobnych list możemy ustalić, która ma pierwszeństwo poprzez priorytet. Na przykład lista z priorytetem trzy ma pierwszeństwo względem listy z priorytetem dwa.

Data początkowa – data końcowa – przedział dat, w których będzie obowiązywać lista towarowa.

Od godziny – do godziny – godziny obowiązywania dodatkowych list.

Dni tygodnia – określenie, w które dni lista będzie aktywna.

Krok 3

Rysunek 10.4. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Wybór sklepów – również w przypadku list dodatkowych jest możliwość wyboru sklepów, na których ma obowiązywać lista. Zasada wyboru jest tak sama jak w przypadku wszystkich poprzednich promocji. Dokładnie ujmując przy pomocy „haczyka” możemy wykluczyć dany sklep bądź wskazać jako sklep, na którym ma obowiązywać lista towarowa. Wybranych sklepów może być kilka, możemy również zdecydować się na wszystkie albo wybrać tylko jeden.

Krok 4

Rysunek 10.5. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz65465464.png


Dodawanie listy towarowej przebiega poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu. Dodatkowo możemy posłużyć się zakładkami grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Użycie wcześniej wymienionych zakładek pozwala na szybsze wgranie listy towarów.

Generowanie listy csv – kreator pozwala na załadowanie własnej listy towarowej. Funkcja jest wykorzystywana wówczas kiedy w bazie nie ma określonych towarów. W celu utworzenia prawidłowej listy towarowej należy uwzględnić takie dane jak: PLU i nazwa. Listę towarową możemy utworzyć w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas tworzenia dokumentu należy pamięć, iż możemy posługiwać się tabulatorem oraz średnikiem. Użycie nie prawidłowych znaków może skutkować nie wgraniem listy towarowej.

Krok 5

Rysunek 10.6. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Wybieramy Zakończ, aby prawidłowo zapisać promocję. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli jednak promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład listy dodatkowej

Na przykład

Z promocji na zupki chińskie pewna sieć sklepów wyłącza kilka produktów.

Krok 1

Rysunek 10.7. Widok okna startowego.

Obraz6465465489.png


Kreator list dodatkowych informuje o rozpoczęciu pracy, w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 10.8. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz648126897.png


Symbol – opis listy np. zupki mr. ming

Priorytet – nie ma drugiej podobnej listy więc wpisujemy zero.

Data początkowa – data końcowa – zakres dat kiedy będzie obowiązywać lista towarowa. Początek to 08.08.2019, zaś koniec obowiązywania listy to 17.08.2019.

Od godziny – do godziny – przyjmujemy, że lista obowiązuje cały dzień więc wybieramy najwcześniejszą i najpóźniejszą godzinę z listy.

Dni tygodnia – tutaj wybieramy wszystkie dostępne dni ponieważ lista obowiązuje we wszystkie dni kiedy sklep jest otwarty.

Krok 3

Rysunek 10.9. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Podczas wyboru sklepów zasada jest taka sama jak w poprzednich promocjach. Za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie listy, określamy które sklepy powinny zawierać dodatkową listę towarową.

Krok 4

Rysunek 10.10 Widok okna kroku numer cztery.

Obraz654789452.png


W przypadku tej listy towarowej produktów, które zostają wykluczone nie ma dużo. Oznacza to, że spokojnie można posłużyć się zakładką towary. W polu PLU za pomocą kalendarzyka wyszukujemy określone produkty. Możemy tego dokonać za pomocą nazwy bądź bezpośrednio za pomocą numeru PLU towaru. W celu zatwierdzenia towaru należy wcisnąć dodaj. Jeżeli lista jest kompletna należy wcisnąć dalej.

Krok 5

Rysunek 10.11. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, w celu kontynuacji naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Rabaty

Opis promocji

Moduł rabaty pozwala na stworzenie nowego rabatu wraz z określeniem indywidualnych parametrów do każdej promocji.

Przykłady rabatów

Zrób zakupy za minimum 100 zł i otrzymasz rabat 20% na cały paragon.

Rabat 8% na określone towary.

Przy zakupach za minimum 100 zł rabat 10% z wykluczeniem papierosów i alkoholu.

Rabat przypisany do karty klienta plus dodatkowy rabat na określone towary.

Przy zakupach za minimum 100 zł z kartą klienta rabat 10 zł mniej.

Uruchomienie modułu rabaty

W przypadku uruchamiania rabatów należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 11.1. Uruchomienie modułu rabaty.

Obraz65489764.png


Uwaga !!! W przypadku kiedy decydujemy się na wprowadzenie nowego rabatu do istniejącej już pozycji na liście zdefiniowanych rekordów. Należy w pierwszej kolejności podświetlić rabat, który będzie zmieniany na większy bądź mniejszy i nacisnąć nowy próg rabatowy. Przycisk znajduje się w prawym rogu obok przycisku modyfikuj. Opcja ta pozwala nam na szybką zmianę procentu rabatowego bez konieczności wprowadzania wszystkich parametrów od nowa.

Rysunek 11.2. Okno startowe.

Obraz645789645.png


Kreator rabatu na paragon informuje o rozpoczęciu pracy w celu dalszej kontynuacji naciśnij dalej.

Rysunek 11.3. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz9874652897489765.png


Nazwa – krótka nazwa rabatu.

Opis – w razie potrzeby w tym polu można rozwinąć czego dokładnie dotyczy rabat.

Data początkowa – Data końcowa – początek i koniec obowiązywania rabatu.

Od godziny – Do godziny – godziny, w których obowiązuje rabat.

Dni tygodnia – dni, w których obowiązuje rabat.

Priorytet – im większy priorytet tym ważniejszy kod.

Karta klienta wymagana – określamy, czy chcemy, aby do obowiązywania promocji była potrzebna karta stałego klienta.

Wybieramy: rabat na koniec paragonu albo podczas tworzenia paragonu - przed zeskanowaniem jakiegokolwiek produktu pojawi się pytanie o kartę klienta.

Po zeskanowaniu zostanie dodany rabat przypisany do karty. Minus tego jest taki, że jeśli na paragonie znajdą się produkty z innych promocji to nie zostaną one uwzględnione. Na paragonie będzie widoczna od razu cena po rabacie. Nie będzie widać wysokości rabatu oraz ceny przed rabatem. Zalecane jest wybranie opcji rabat na koniec paragonu.

Jaka ma być kwota minimalna, aby promocja zadziałała – działa tylko w przypadku rabatu na koniec paragonu

Wybieramy towary:

- wszystkie towary

- towary z listy

- towary spoza listy

- każdy towar ma swój rabat

Wybieramy listę towarów – tworzymy listę towarów w zakładce Lista towarów rabatowych

Wybieramy typ rabatu:

- procentowy

- każdy klient ma swój rabat

- o ile taniej

Rabat na paragonie - wpisujemy wartość rabatu

Istnieje możliwość wyboru:

- nie udzielaj rabatu na wszystkich towarach promocyjnych – działa tylko w przypadku rabatu procentowego na koniec paragonu. Procent rabatu będzie liczony od wartości towarów, które nie należą do żadnej promocji.

- nie udzielaj rabatu na wybranych towarach promocyjnych – możemy wybrać konkretną akcję promocyjną, dla której nie udzieli się rabat np. Akcja plakatowa, Gazetki.

- rabat na pozycje na końcu paragonu – działa tylko w przypadku rabatu procentowego na koniec paragonu. Rabatu procentowego udzielamy tylko na dozwolone pozycje przed zakończeniem paragonu.

- rabat na paragon z pozycji - działa tylko w przypadku wybrania opcji, że każdy towar ma swój rabat. Na podstawie rabatów na poszczególnych pozycjach wyliczany jest rabat procentowy do paragonu.

Rabat na paragon z pozycji - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że rabat zostanie naliczony na całość paragonu. Uwzględniając wszystkie towary z listy.

Jeśli nie zaznaczymy opcji Rabat na paragon z pozycji, to na każdy towar z paragonu zostanie naliczony rabat zgodny z zdefiniowaną grupą towarową. Przykład: Promocja każdy towar ma swój rabat: chleb baltonowski za cenę 2 zł. Każdy klient ma swój rabat - pozostałe produkty mają rabat 10% zgodny z rabatem przydzielonym do karty klienta.

Rysunek 11.4. Widok okna korku numer trzy.

852697.png


Za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie listy, określamy które sklepy zostają objęte rabatem.

Rysunek 11.5. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, w celu kontynuacji naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład rabatu

Na przykład

Dana sieć zdecydowała się na honorowanie karty dużej rodziny.

Krok 1

Rysunek 11.6. Okno startowe.

Obraz645789645.png


Kreator rabatu na paragon informuje o rozpoczęciu pracy w celu dalszej kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 11.7. Widok okna kroku drugiego.

Obraz986+547.png


Nazwa – Karta Dużej Rodziny.

Data początkowa – data końcowa – początek i koniec promocji. W przypadku karty dużej rodziny start planowany był na 01.07.2017. W związku z tym, iż jest to promocja bezterminowa zaznaczamy w kreatorze najdalszą dostępną datę w tym przypadku jest to 30.07.2033.

Od godziny – do godziny – godziny, w których obowiązuje promocja. Karta honorowana jest przez wszystkie godziny otwarcia sklepu, w związku z tym wybieramy najwcześniejszą godzinę oraz najpóźniejszą godzinę. Dzięki czemu mamy pewność, iż promocja zawsze zadziała.

Dni tygodnia – karta dużej rodzinny honorowana jest we wszystkie dni, w które otwarty jest sklep w związku z czym wybieramy w polu dni tygodnia takie dni kiedy sklep jest otwarty.

Wybrane funkcje:

Karta klienta wymagana – oznacza to, że aby skorzystać z karty dużej rodziny należy mieć założoną kartę stałego klienta danego sklepu.

Kiedy uruchomić rabat – tutaj decydujemy się na opcję na koniec paragonu. Oznacza to, iż rabat uruchomi się na koniec paragonu i zostanie on również naliczony, a odpowiedni procent zostanie odjęty od wartości paragonu.

Kwota minimalna – nie ma minimalnej kwoty, od której zostanie naliczony rabat. W związku z tym ustawiamy w tym polu zero.

Towary – towary spoza listy – oznacza to, iż nie wszystkie towary objęte są kartą dużej rodziny.

Lista towarów – wybieramy listę towarów objętych promocją.

Typ rabatu – przy karcie dużej rodziny będziemy wykorzystywać typ rabatu procentowego.

Rabat na paragon – klientom, którzy posiadają kartę dużej rodziny udzielamy 3% rabatu.

Krok 3

Rysunek 11.8. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie listy, określamy które sklepy zostają objęte rabatem.

Krok 4

Rysunek 11.9. Widok okna końcowego.

Obraz3641.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, w celu kontynuacji naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Listy towarów rabatowych

Opis promocji

Pozwala na stworzenie nowych list rabatowych.

Uruchomienie list rabatowych

W przypadku tworzenia list towarów rabatowych należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 12.1. Uruchomienie list rabatowych.

Obraz68465416541654654.png


Krok 1

Rysunek 12.2. Widok okna startowego.

Obraz65454654.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 12.3. Widok okna kroku numer dwa.

6546546.png


Mamy do wyboru czy każdy towar ma mieć swój rabat? Jeżeli zaznaczymy tą opcję, to każdy wybrany przez nas towar będzie mógł mieć zdefiniowany rabat: cena, o ile taniej lub wykluczenie. Jeśli nie zaznaczymy, to wszystkie wybrane towary będą brały udział w promocji i będą miały jednakowy rabat zdefiniowany w RABATY.

Krok 3

Rysunek 12.4. Widok okna kroku numer trzy.

Obraz65465487987.png


Dodawanie listy towarowej przebiega poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu. Dodatkowo możemy posłużyć się zakładkami grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Użycie wcześniej wymienionych zakładek pozwala na szybsze wgranie listy towarów.

Generowanie listy csv – kreator pozwala na załadowanie własnej listy towarowej. Funkcja jest wykorzystywana wówczas kiedy w bazie nie ma określonych towarów. W celu utworzenia prawidłowej listy towarowej należy uwzględnić takie dane jak: PLU i nazwa. Listę towarową możemy utworzyć w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas tworzenia dokumentu należy pamięć, iż możemy posługiwać się tabulatorem oraz średnikiem. Użycie nie prawidłowych znaków może skutkować nie wgraniem listy towarowej.

Krok 4

Rysunek 12.5. Widok okna końcowego.

Obraz64654654897989+46213.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, w celu kontynuacji naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład listy towarów rabatowych

Na przykład

Lista promocyjna z mlekami NAN.

Krok 1

Rysunek 12.6. Widok okna startowego.

Obraz65454654.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 12.7. Widok okna kroku numer dwa.

6546546.png


W przypadku tej listy rabatowej nie wybieramy żadnej opcji w związku z tym wszystkie wybrane towary będą brały udział w promocji i będą miały jednakowy rabat zdefiniowany w RABATY.

Krok 3

Rysunek 12.8. Widok okna kroku numer trzy.

Obraz8965325664.png


W polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu wyszukujemy mleka, które podlegają promocji. Po prawidłowym załadowaniu listy wciskamy dalej w celu przejścia do kolejnego kroku.

Krok 4

Rysunek 12.9. Widok okna końcowego.

Obraz64654654897989+46213.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, w celu kontynuacji naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Generowanie kodów rabatowych

Zaczynamy od generowania, czyli określenia cech danej promocji, a później przechodzimy do realizacji promocji.

Opis promocji

Promocja umożliwia definiowanie generowania kodów rabatowych.

Przykłady promocji

Robiąc zakupy za 30 zł otrzymujemy kod rabatowy 10% na następne zakupy do wykorzystania przez 14 dni.

Promocja robiąc zakupy za 30zł otrzymasz kod rabatowy na następne zakupy, uprawniający cię do zakupu mydła za 1 grosz.

Uruchomienie promocji

W przypadku generowania kodów rabatowych należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 13.1. Uruchomienie promocji.

Obraz98565897654.png


Rysunek 13.2. Widok okna startowego.

Obraz8542856.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Rysunek 13.3. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz895469459.png


Gazetka – funkcja nie używana.

Symbol – opis promocji.

Opis – szersze opisanie promocji i jej warunków.

Opis klienta – funkcja nie używana.

Aplikacja – funkcja nie używana.

Priorytet – w przypadku dwóch podobnych list możemy ustalić, która ma pierwszeństwo poprzez priorytet. Na przykład lista z priorytetem trzy ma pierwszeństwo względem listy z priorytetem dwa.

Data początkowa – data końcowa – przedział dat, w których będzie generowany kod rabatowy.

Od godziny – do godziny – godziny obowiązywania promocji.

Dni tygodnia – określenie, w które dni będzie generować się kod rabatowy.

Wielokrotność - mamy możliwość wyboru wielokrotności, czyli do jednego paragonu można wydrukować więcej niż jeden kod rabatowy.

Istnieje możliwość zaznaczenia opcji Nie drukuj kodu do paragonu wykorzystującego kod - istnieje możliwość wyboru czy kolejny kod rabatowy ma być wydrukowany na paragonie, w którym jest już realizowany kod.

Ustalamy kwotę lub ilość minimalną, od której kody zaczną działać.

Następnie ustalamy wartość kodu. Określamy czy kod ma być procentowy czy kwotowy.

Ważność kodów: możemy określić czy kod ma być realizowany po określonym czasie od wygenerowania. Dwie możliwości wyboru za ile dni ważny lub ile dni ważny.

Przykład:

Kod ważny za 3 dni.

Lub:

Kod ważny przez 14 dni.

Jeśli wybierzemy opcję: jednakowa dla wszystkich, to określamy konkretne daty.

Przykład:

Kod ważny od 16.06.2016 do 23.06.2016.

Rysunek 13.4. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie listy, określamy które sklepy zostają objęte kodem rabatowym.

Rysunek 13.4. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz894674239.png


Dodawanie listy towarowej przebiega poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu. Dodatkowo możemy posłużyć się zakładkami grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Użycie wcześniej wymienionych zakładek pozwala na szybsze wgranie listy towarów.

Generowanie listy csv – kreator pozwala na załadowanie własnej listy towarowej. Funkcja jest wykorzystywana wówczas kiedy w bazie nie ma określonych towarów. W celu utworzenia prawidłowej listy towarowej należy uwzględnić takie dane jak: PLU i nazwa. Listę towarową możemy utworzyć w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas tworzenia dokumentu należy pamięć, iż możemy posługiwać się tabulatorem oraz średnikiem. Użycie nie prawidłowych znaków może skutkować nie wgraniem listy towarowej.

Rysunek 13.5. Widok okna końcowego.

Obraz7796393.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, w celu kontynuacji naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład:

Za każde wydane 100 zł klient otrzymuje bon o wartości 10 zł do wykorzystania na zakupy.

Krok 1

Rysunek 13.6. Widok okna startowego.

Obraz8542856.png

Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 13.7. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz9854689.png


Symbol – nazwa promocji np. Bon 10 zł Suchowola. W nazwie została podana miejscowość sklepu w celu łatwiejszej identyfikacji na liście promocji.

Opis – rozszerzenie czego dotyczy promocja np. za każde wydane 10 zł klient otrzymuje bon o wartości 10 zł.

Priorytet – nie ma drugiej podobnej promocji więc priorytet jest zerowy.

Data początkowa – Data końcowa – początek i koniec promocji. W tym przypadku promocja obowiązuje od 23.06.2020 do 25.06.2020.

Od godziny – Do godziny – wybieramy największy przedział czasowy wtedy mamy pewność, że promocja będzie działać bez zarzutu przez cały dzień.

Dni tygodnia – dodajemy dni, w których obowiązuje promocja.

Kwota minimalna – zgodnie z zasadami promocji jest to kwota 100 zł.

Wartość kodu – zgodnie z regulaminem jest to 10 zł.

Ważny od – Ważny do – określamy ważność kuponu. Kupon będzie ważny od 25.06.2020, a jego ważność zakończy się 23.07.2020.

Krok 3

Rysunek 13.8. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie listy, określamy który sklep ma być objęty promocją.

Krok 4

Rysunek 13.9. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz4596456.png


W kroku numer cztery określamy, które produkty zostaną wykluczone z promocji. Oznacza to, że pewne produkty nie będą się wliczać. Na przykład kiedy klient zrobi zakupy na 100 zł jednak na jego paragonie znajdzie się wyrób tytoniowy o wartości 14 zł, to bon promocyjny nie przysługuje mu. Przykładowo w tej promocji zostały wykluczone produkty mleczne oraz dziewięć innych grup asortymentowych. Wracając do produktów mlecznych, w związku z tym, że są to tylko dwa produkty posłużono się zakładką towary, gdzie w polu PLU za pomocą kalendarzyka wyszukano towar.

Rysunek 13.10. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz58465.png


W związku z tym, że w promocji nie biorą udziału określone grupy asortymentowe łatwiej będzie je dodać za pomocą zakładki działy. Dane towary pochodzą z tych samych działów dlatego też wykorzystujemy tą zakładkę. Z promocji wykluczamy towary z następujących działów: opakowania zwrotne, alkohol mocny, denaturat, papierosy, piwo, prasa, usługi oraz wina.

UWAGA !!! W celu wykluczenia określonego asortymentu należy zaznaczyć opcję „Czy wybrane towary mają być wykluczone”. Opcja znajduje się w górnym rogu okna. Bez zaznaczenia tej opcji towary nie zostaną wykluczone.

Krok 5

Rysunek 13.11. Widok okna końcowego.

Obraz7796393.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, w celu prawidłowego zapisania naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Realizacja kodów rabatowych

Opis promocji

Promocja umożliwia definiowanie realizacji kodów rabatowych. W każdym kolejnym kroku dołączona jest instrukcja dla danego kroku.

Uruchamianie promocji

W przypadku uruchomienia modułu realizacji kodów rabatowych należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 14.1. Uruchamianie promocji.

6845664Obraz.png


Rysunek 14.2. Widok okna startowego.

Obraz654658.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Rysunek 14.3. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz984654.png


Gazetka – funkcja nie używana.

Symbol – opis promocji.

Opis – szersze opisanie promocji i jej warunków.

Opis klienta – funkcja nie używana.

Aplikacja – funkcja nie używana.

Priorytet – w przypadku dwóch podobnych list możemy ustalić, która ma pierwszeństwo poprzez priorytet. Na przykład lista z priorytetem trzy ma pierwszeństwo względem listy z priorytetem dwa.

Data początkowa – data końcowa – przedział dat, w których będzie generowany kod rabatowy.

Od godziny – do godziny – godziny obowiązywania promocji.

Dni tygodnia – określenie, w które dni będzie generować się kod rabatowy.

Ustalamy wartość minimalną, czyli do paragonu można dać kod rabatowy tylko przy przekroczeniu kwoty minimalnej. Wybieramy nagłówek generowania, czyli z listy wybieramy tą promocję, którą zdefiniowaliśmy w polu symbol kody rabatowe.

Rysunek 14.4. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie listy, określamy które sklepy zostają objęte kodem rabatowym.

Rysunek 14.5. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz894674239.png


Dodawanie listy towarowej przebiega poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu. Dodatkowo możemy posłużyć się zakładkami grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Użycie wcześniej wymienionych zakładek pozwala na szybsze wgranie listy towarów.

Generowanie listy csv – kreator pozwala na załadowanie własnej listy towarowej. Funkcja jest wykorzystywana wówczas kiedy w bazie nie ma określonych towarów. W celu utworzenia prawidłowej listy towarowej należy uwzględnić takie dane jak: PLU i nazwa. Listę towarową możemy utworzyć w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas tworzenia dokumentu należy pamięć, iż możemy posługiwać się tabulatorem oraz średnikiem. Użycie nie prawidłowych znaków może skutkować nie wgraniem listy towarowej.

Ponadto możemy wykluczyć określone towary z promocji w tym celu możemy posłużyć się opcją czy wybrane towary mają być wykluczone.

Rysunek 14.6. Widok okna końcowego.

Obraz65645.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, w celu kontynuacji naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład:

W tym przykładzie odniesiemy się do poprzedniej promocji.

Za każde wydane 100 zł klient otrzymuje bon o wartości 10 zł do wykorzystania na zakupy.

W następnej części zostanie zaprezentowane w jaki sposób uruchomić realizację bonu w kreatorze promocji.

Krok 1

Rysunek 14.7. Widok okna startowego.

546645Obraz.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji naciśnij dalej.

Krok 2

Rysunek 14.8. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz641645.png


Symbol – nazwa bonu np. Kupon Suchowola. W tytule dodajemy miejscowość, w którym znajduje się sklep w celu łatwiejszej identyfikacji na liście promocji.

Opis – opisanie czego dokładnie dotyczy kupon np. Realizacja bonu wydanego z okazji otwarcia.

Priorytet - nie ma drugiej podobnej promocji więc priorytet jest zerowy.

Data początkowa – Data końcowa – okres, w którym będzie można zrealizować bon. Początek to 23.06.2020, a koniec to 23.07.2020.

Dni tygodnia – ponieważ promocja trwa cały miesiąc w związku z tym wybieramy wszystkie dni kiedy sklep jest otwarty.

Ustalamy wartość minimalną, czyli do paragonu można dać kod rabatowy tylko przy przekroczeniu kwoty minimalnej. Wybieramy nagłówek generowania, czyli z listy wybieramy tą promocję, którą zdefiniowaliśmy w polu symbol kody rabatowe.

Krok 3

Rysunek 14.9. Wybór sklepu.

852697.png


Za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie listy określamy, który sklep ma być objęty promocją.

Krok 4

Rysunek 14.10. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz4596456.png


Podobnie jak przy zakładaniu kuponu określamy, które produkty zostaną wykluczone z promocji. Przykładowo w tej promocji zostały wykluczone produkty mleczne. W związku z tym, że są to tylko dwa produkty posłużono się zakładką towary, gdzie w polu PLU za pomocą kalendarzyka wyszukano towaru. Produkt można wyszukiwać bezpośrednio za pomocą nazwy lub numeru PLU.

Rysunek 14.11. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz58465.png


Podobnie jak przy zakładaniu bonu wykluczamy towary, które pochodzą z tych samych działów. W tym celu posługujemy się zakładką działy. Z promocji wykluczamy towary z następujących działów: opakowania zwrotne, alkohol mocny, denaturat, papierosy, piwo, praca, usługi oraz wina.

UWAGA !!! W celu wykluczenia określonego asortymentu należy zaznaczyć opcję „Czy wybrane towary mają być wykluczone”. Opcja znajduje się w górnym rogu okna. Bez zaznaczenia tej opcji towary nie zostaną wykluczone.

Krok 5

Rysunek 14.12. Widok okna końcowego.

Obraz65645.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, w celu kontynuacji naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Znaczki

Opis promocji

Stwórz / zmodyfikuj promocję naklejkową. Kreator promocji umożliwia wydawać znaczki klientom.

Przykład promocji

Robiąc zakupy za 20 zł otrzymujesz 4 znaczki.

Uruchamianie promocji

W przypadku uruchomienia modułu realizacji kodów rabatowych należy wybrać przycisk „Nowa”. W razie edycji istniejącej już promocji wybieramy opcje „Modyfikuj”. Przy każdym kroku Kreator będzie podpowiadał, które pola powinny być uzupełnione.

Rysunek 15.1. Uruchamianie promocji.

Obraz8652.png


Rysunek 15.2. Widok okna startowego.

Obraz864564.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji wciśnij Dalej.

Rysunek 15.3. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz654685.png


Symbol – opis promocji.

Opis – szersze opisanie promocji i jej warunków.

Priorytet – w przypadku dwóch podobnych list możemy ustalić, która ma pierwszeństwo poprzez priorytet. Na przykład lista z priorytetem trzy ma pierwszeństwo względem listy z priorytetem dwa.

Data początkowa – data końcowa – przedział dat, w których będzie generowany kod rabatowy.

Dni tygodnia – określenie, w które dni będzie generować się kod rabatowy.

Rolka PLU – definiujemy towar, który ma kod PLU. Jest to nasza rolka ze znaczkami.

Rolka ilość – wybieramy ile znaczków znajduje się na naszej rolce.

Wpisując w pole Rolka PLU wartość 0 nie będzie ewidencjonowana rolka.

Przykład: Określamy, że nasza rolka ma numer PLU 223, ilość znaczków na rolce 200. Po wydaniu 200 znaczków rolka zejdzie ze stanu.

Kwota minimalna - minimalna kwota paragonu, przy której aktywuje się promocja (do tej kwoty nie są wliczane opakowania, np kaucje)

Zbierając znaczki możemy mieć album kolekcjonerski

Rysunek 15.4. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie listy, określamy które sklepy zostają objęte kodem rabatowym.

Rysunek 15.5. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz85464.png


Dodawanie listy towarowej przebiega poprzez wyszukiwanie w polu PLU po nazwie albo numerze PLU produktu. Dodatkowo możemy posłużyć się zakładkami grupy, kategorie, producenci, marki oraz działy. Użycie wcześniej wymienionych zakładek pozwala na szybsze wgranie listy towarów.

Generowanie listy csv – kreator pozwala na załadowanie własnej listy towarowej. Funkcja jest wykorzystywana wówczas kiedy w bazie nie ma określonych towarów. W celu utworzenia prawidłowej listy towarowej należy uwzględnić takie dane jak: PLU i nazwa. Listę towarową możemy utworzyć w arkuszu kalkulacyjnym. Podczas tworzenia dokumentu należy pamięć, iż możemy posługiwać się tabulatorem oraz średnikiem. Użycie nie prawidłowych znaków może skutkować nie wgraniem listy towarowej.

Ponadto możemy wykluczyć określone towary z promocji w tym celu możemy posłużyć się opcją czy wybrane towary mają być wykluczone.

Rysunek 15.6. Widok okna kroku numer pięć.

Obraz65465.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, w celu kontynuacji naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.

Przykład promocji

Na przykład:

Robiąc zakupy za 20 zł otrzymujesz 4 znaczki.

Krok 1

Rysunek 15.7. Widok okna kroku numer jeden.

Obraz864564.png


Kreator informuje o rozpoczęciu pracy w celu kontynuacji wciśnij Dalej.

Krok 2

Rysunek 15.8. Widok okna kroku numer dwa.

Obraz8542865.png


Symbol – nazwa promocji np. Promocja znaczki.

Opis – Robiąc zakupy za 20 zł otrzymujesz 4 znaczki.

Priorytet – brak podobnej promocji więc priorytet jest zerowy.

Data początkowa – data końcowa – początek promocji zgodnie z założeniami to 02.10.2020, a koniec 30.10.2020.

Dni tygodnia – zakładamy, że są to wszystkie dni zgodnie z dniami otwarcia sklepów.

Rolka PLU – wpisujemy numer PLU rolki w tym przypadku kod PLU to 223.

Rolka ilość – wpisujemy ilość znaczków na jednej rolce np. 200 sztuk.

Kwota minimalna – kwota minimalna, od której wydawane są znaczki to 20 zł.

Krok 3

Rysunek 15.9. Widok okna kroku numer trzy.

852697.png


Za pomocą „haczyka”, który znajduje się po lewej stronie listy, określamy które sklepy zostają objęte kodem rabatowym.

Krok 4

Rysunek 15.10. Widok okna kroku numer cztery.

Obraz652541.png


W tym przypadku posłużyliśmy się opcją wykluczenia określonych towarów. Oznacza to, że nie podlegają one promocji na znaczki. Za pomocą zakładki działy wykluczone zostały następujące grupy towarowe: alkohol mocny, papierosy, piwo, prasa oraz wina.

UWAGA!!! W celu prawidłowego wykluczenia towarów należy pamiętać o zaznaczeniu funkcji „Czy wybrane towary mają być wykluczone”.

Krok 5

Rysunek 15.11. Widok okna końcowego.

Obraz65465.png


Kreator informuje o zakończeniu pracy, w celu kontynuacji naciśnij zakończ. W celu aktywacji promocji w sklepie od zaraz, na Centrali należy wejść w menu Internet → Wyślij dzisiejsze dane. W sklepie pobrać aktualizację i zalogować się ponownie. Jeśli promocja ma zacząć działać od następnego dnia, dane zostaną przesłane automatycznie w nocy.