Akcje

Konfiguracja wzorca systemu

Z Pomoc Netis

Tworzenie partycji na wzorcu bez UEFI

Uruchamiamy serwer jakimś liveCD 64Bit (np Ubuntu Mini Remix 16.04.2 amd64 (Tekstowa wersja LiveCD Ubuntu 16.04 64bit 309MB.iso, md5sum: c261d24fe9f446a8a9ebb32c29ab6c55)) i dzielimy w następujący sposób.


Logujemy się na konto administratora wydając polecenie:

sudo su


Sprawdzamy jakie dyski mamy dostępne:

fdisk -l


Powinno się ukazać np:

Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000b61e5

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System


Szukamy i dzielimy sda:

fdisk /dev/sda

Po kolei literki:
n - dodaje nowa partycje
p - primary 
1 - numer partycji
enter - zatwierdzamy pierwszy blok
enter - zatwierdzamy blok ostatni
a - wybieramy partycję która będzie bootowalna
t - zmiana typu partycji
1 - wybieramy pierwszą partycję
83 - ext4
w - zapisujemy i wychodzimy


Sprawdzamy jak podzieliliśmy dysk:

fdisk -l


Powinniśmy uzyskać taki wynik:

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sda1    2048 41943039 37746688 160G 83 Linux


Robimy system plików na dysku:

mkfs.ext4 /dev/sda1


Montujemy dysk:

mount /dev/sda1 /mnt


Przegranie i rozpakowanie wzorca

Podpinamy pendrive sprawdzamy jak go nam wykryło:

fdisk -l


Pendrive powinien zamontować się automatycznie do /media/ubuntu/***/ jeżeli nie, montujemy go ręcznie:

mkdir /media/pen ( tworzymy według wykrycia pendrive )
mount /dev/sdb1 /media/pen (montujemy według wykrycia pendive)


Przegrywamy plik ze wzorem systemu:

cp -av /media/pen/xubuntu_wzor_czysty_18.04.tar.gz /mnt/


Rozpakowujemy plik ze wzorem systemu:

cd /mnt/
tar zxvf xubuntu_wzor_czysty_18.04.tar.gz --same-permissions --same-owner --numeric-owner

(dodatkowe opcje wymagane jeżeli uruchomiliśmy serwer z LiveCD innym niż Ubuntu)

Instalacja GRUB bez UEFI

Montowanie wymaganych katalogów:

for i in /dev /proc /sys /run ; do mount -B "$i" "/mnt/$i" ; done


Wchodzmy na chroot'a:

chroot /mnt


UWAGA!!! - Jeżeli wcześniej utworzyliśmy partycje z innymi numerami musimy poprawić numerację w /etc/fstab przez instalacją GRUBa inaczej po restarcie system będzie długo montował dyski lub nie wstanie w ogóle.

grub-install /dev/sda && update-grub


Powinniśmy uzyskać następującą odpowiedź:

Installation finished. No error reported.


Wychodzimy z chroot'a:

exit


Restartujemy system:

reboot

Tworzenie partycji na wzorcu z UEFI

Uruchamiamy serwer jakimś liveCD 64Bit (np Ubuntu Mini Remix 16.04.2 amd64 (Tekstowa wersja LiveCD Ubuntu 16.04 64bit 309MB.iso, md5sum: c261d24fe9f446a8a9ebb32c29ab6c55)) i dzielimy w następujący sposób.


Logujemy się na konto administratora wydając polecenie:

sudo su


Sprawdzamy jakie dyski mamy dostępne:

fdisk -l


Powinno się ukazać np:

Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000b61e5

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System


Szukamy i dzielimy sda:

fdisk /dev/sda

Po kolei literki:
n - dodaje nowa partycje
p - primary 
2 - numer partycji
enter - zatwierdzamy pierwszy blok
wpisujemy +200M
t - zmiana typu partycji
2 - wybieramy drugą partycję
1 - EFI System

n - dodaje nowa partycje
p - primary 
1 - numer partycji
enter - zatwierdzamy pierwszy blok
enter - zatwierdzamy blok ostatni
t - zmiana typu partycji
1 - wybieramy pierwszą partycję
83 - ext4
w - zapisujemy i wychodzimy


Sprawdzamy jak podzieliliśmy dysk:

fdisk -l


Powinniśmy uzyskać taki wynik:

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sda2    2048  411647  409600  200M System EFI
/dev/sda1    2048 41943039 37746688 160G 83 Linux


Robimy system plików na dysku:

mkfs.fat -F32 /dev/sda2
mkfs.ext4 /dev/sda1

Poniższe tylko w przypadku jeżeli błędnie utworzy się partycja EFI.

/dev/sda2 programem gparted formatujemy jako fat32 i ustawiamy flagi boot i esp


Montujemy dysk:

mount /dev/sda1 /mnt

Przegranie i rozpakowanie wzorca

Podpinamy pendrive sprawdzamy jak go nam wykryło:

fdisk -l


Pendrive powinien zamontować się automatycznie do /media/ubuntu/***/ jeżeli nie, montujemy go ręcznie:

mkdir /media/pen ( tworzymy według wykrycia pendrive )
mount /dev/sdb1 /media/pen (montujemy według wykrycia pendive)


Przegrywamy plik ze wzorem systemu:

cp -av /media/pen/xubuntu_wzor_czysty_18.04.tar.gz /mnt/


Rozpakowujemy plik ze wzorem systemu:

cd /mnt/
tar zxvf xubuntu_wzor_czysty_18.04.tar.gz --same-permissions --same-owner --numeric-owner

(dodatkowe opcje wymagane jeżeli uruchomiliśmy serwer z LiveCD innym niż Ubuntu)

Instalacja GRUB z UEFI

Montowanie wymaganych katalogów:

for i in /dev /proc /sys ; do mount -B "$i" "/mnt/$i" ; done

Zakładamy katalog efi:

mkdir /mnt/boot/efi

Montujemy partycję EFI:

mount /dev/sda2 /mnt/boot/efi


Wchodzmy na chroot'a:

chroot /mnt


Dodajemy wpis do pliku /etc/fstab informujący o nowej partycji EFI.

/dev/sda2 /boot/efi    vfat  umask=0077   0    1


Następnie sprawdzamy czy działa sieć, jeżeli nie to poprawiamy DNSy, aby można było instalować pakiety.

Instalujemy pakiet do instalacji gruba w UEFI:

apt update ; apt install grub-efi
grub-install /dev/sda && update-grub


Powinniśmy uzyskać następującą odpowiedź:

Installation finished. No error reported.


Wychodzimy z chroot'a:

exit


Restartujemy system:

reboot