Akcje

Dodanie lub modyfikacja GTU towarów

Z Pomoc Netis

Dodanie GTU dla pojedynczego towaru

Zmiany GTU towarów należy dokonać w centrali Hipermarketu. Bezpośrednio po zalogowaniu przechodzimy kolejno: Katalogi > Towarowy.

Gtu1.png


Po wczytaniu się listy towarów wybieramy interesujący nas produkt i przechodzimy do jego edycji wciskając klawisz Enter.

Gtu2.png


Ostatnim krokiem w tej operacji jest wybranie pozycji GTU na dole właściwości przedmiotu i przypisanie mu interesującego nas numeru. Dostępne są oznaczenia od 01 do 13. Operacje tą zatwierdzamy ponownie klawiszem Enter. Pozycje z numerem od 01 do 09 widoczne będą jako liczby całkowite bez 0 przed nimi.

Przykład:

Wybranie oznaczenia GTU 04 widoczne będzie jako 4 po zapisaniu zmian.

Gtu3.png


Dodanie GTU dla grupy towarów

W tym kroku ponownie przechodzimy do listy towarów w katalogu. Aby zaznaczyć wszystkie interesujące nas produkty należy wybrać je z listy tak, aby zostały podświetlone i zatwierdzić ich zaznaczenie spacją.

Gtu4.png


Następnie za pomocą przycisku F2 przechodzimy do dolnego menu, strzałkami przechodzimy do zakładki asortyment i wybieramy opcje numer 4 – Grupowa zmiana kat, grup, dost, prod, dział.

Gtu5.png


Zatwierdzając powyższą opcję wyświetli się kolejne menu, z którego wybieramy opcję zmiana GTU. Otrzymamy w ten sposób małe okienko, w którym należy wpisać numer GTU, który zostanie przypisany do zaznaczonych towarów i zatwierdzić edycję klawiszem Enter.

Tworzenie raportów towarów z klasyfikacją GTU

Aby wykonać raport towarów z klasyfikacją GTU przechodzimy do menu za pomocą przycisku F2, wybieramy opcję Raporty a następnie Raporty Specjalne. Pojawi nam się okno z wyborem raportu, z którego należy wybrać opcję Towary z klasyfikacją GTU i w okienku, które nam wyskoczy wybrać interesującą nas wartość do raportu.

Gtu6.png