Akcje

Base Linker

Z Pomoc Netis

Base Linker jest systemem do zarządzania sprzedażą powiązaną z allegro. System ten zbiera dane o sprzedaży produktów - pobiera zamówienia do których wystawiano paragon lub fakturę, po czym przesyła je do HiperMarketu. Następnie w systemie HiperMarket tworzony jest dokument WZ. Poprzez dokument WZ przesłane na zmówieniach towary ściągane są ze stanu. Proces ten jest powtarzany domyślnie co 15 minut.

Przechwycenie obrazu ekranu 2019-08-13 09-07-11.png


Aby zrealizować taki dokument należy na otwartym dokumencie wybrać klawisz END. Możliwe jest również ustawienie automatycznej realizacji dokumentów, jednak musi to zrobić programista.

Przechwycenie obrazu ekranu 2019-08-13 09-07-30.png


Aby taki dokument mógł zostać utworzony użytkownik musi posiadać poprawnie wprowadzoną kartotekę towarową. W przypadku, gdy w kartotece towarowej występują błędy, dokumenty WZ będą wisiały w systemie. Przy wejściu do dokumentów wyświetli się stosowna informacja, o błędnych dokumentach WZ. Gdy wybierzemy enter na takim dokumencie wyświetli nam się informacja dlaczego występują problemy.

Przechwycenie obrazu ekranu 2019-08-13 09-07-41.png


Przechwycenie obrazu ekranu 2019-08-13 09-07-53.png

W przypadku, gdy kartoteka jest błędna i dokument WZ nie może być zrealizowany, mamy trzy rozwiązania:

- możemy zaimportować dokument z pominięciem błędnych pozycji - braki będziemy musieli dopisać ręcznie

- możemy uzupełnić kartotekę o brakujące kody, a dopiero później przyjąć dokument

- klawiszem DELETE usuwamy wiszące dokumenty do importu z kolejki


Na opis dokumentu składa się nr zamówienia z Base Linkera oraz jeśli jest faktura - nr faktury:

Przechwycenie obrazu ekranu 2019-08-13 09-08-05.png