Akcje

Konfiguracja wzorca systemu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc Netis

m (Instalacja GRUB z UEFI)
m (Tworzenie partycji na wzorcu bez UEFI)
(Nie pokazano 14 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
== Tworzenie partycji na wzorcu ==  
+
= Tworzenie partycji na wzorcu bez UEFI =
 
Uruchamiamy serwer jakimś liveCD 64Bit (np [https://sourceforge.net/projects/archiveos/files/u/ubuntu-mini/ubuntu-mini-remix-16.04.2-amd64.iso/download Ubuntu Mini Remix 16.04.2 amd64]
 
Uruchamiamy serwer jakimś liveCD 64Bit (np [https://sourceforge.net/projects/archiveos/files/u/ubuntu-mini/ubuntu-mini-remix-16.04.2-amd64.iso/download Ubuntu Mini Remix 16.04.2 amd64]
 
(Tekstowa wersja LiveCD Ubuntu 16.04 64bit 309MB.iso, md5sum: c261d24fe9f446a8a9ebb32c29ab6c55)) i dzielimy w następujący sposób.
 
(Tekstowa wersja LiveCD Ubuntu 16.04 64bit 309MB.iso, md5sum: c261d24fe9f446a8a9ebb32c29ab6c55)) i dzielimy w następujący sposób.
Linia 43: Linia 43:
 
a - wybieramy partycję która będzie bootowalna
 
a - wybieramy partycję która będzie bootowalna
 
t - zmiana typu partycji
 
t - zmiana typu partycji
2 - wybieramy pierwszą partycję
+
1 - wybieramy pierwszą partycję
 
83 - ext4
 
83 - ext4
 
w - zapisujemy i wychodzimy
 
w - zapisujemy i wychodzimy
Linia 72: Linia 72:
 
mount /dev/sda1 /mnt
 
mount /dev/sda1 /mnt
 
</source>
 
</source>
 +
  
 
== Przegranie i rozpakowanie wzorca ==
 
== Przegranie i rozpakowanie wzorca ==
Linia 138: Linia 139:
 
</source>
 
</source>
  
=== Instalacja GRUB z UEFI ===
+
= Tworzenie partycji na wzorcu z UEFI =
'''Montowanie wymaganych katalogów:'''
+
Uruchamiamy serwer jakimś liveCD 64Bit (np [https://sourceforge.net/projects/archiveos/files/u/ubuntu-mini/ubuntu-mini-remix-16.04.2-amd64.iso/download Ubuntu Mini Remix 16.04.2 amd64]
 +
(Tekstowa wersja LiveCD Ubuntu 16.04 64bit 309MB.iso, md5sum: c261d24fe9f446a8a9ebb32c29ab6c55)) i dzielimy w następujący sposób.
 +
 
 +
 
 +
'''Logujemy się na konto administratora wydając polecenie:'''
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
sudo su
 +
</source>
 +
 
 +
 
 +
'''Sprawdzamy jakie dyski mamy dostępne:'''
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
fdisk -l
 +
</source>
 +
 
 +
 
 +
'''Powinno się ukazać np:'''
 +
<source lang="bash">
 +
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
 +
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
 +
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
 +
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
 +
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
 +
Disk identifier: 0x000b61e5
 +
 
 +
  Device Boot      Start        End      Blocks  Id  System
 +
</source>
 +
 
 +
 
 +
'''Szukamy i dzielimy sda:'''
 +
<source lang="bash">
 +
fdisk /dev/sda
 +
 
 +
Po kolei literki:
 +
n - dodaje nowa partycje
 +
p - primary
 +
2 - numer partycji
 +
enter - zatwierdzamy pierwszy blok
 +
wpisujemy +200M
 +
t - zmiana typu partycji
 +
2 - wybieramy drugą partycję
 +
1 - EFI System
 +
 
 +
n - dodaje nowa partycje
 +
p - primary
 +
1 - numer partycji
 +
enter - zatwierdzamy pierwszy blok
 +
enter - zatwierdzamy blok ostatni
 +
t - zmiana typu partycji
 +
1 - wybieramy pierwszą partycję
 +
83 - ext4
 +
w - zapisujemy i wychodzimy
 +
</source>
 +
 
 +
 +
 
 +
'''Sprawdzamy jak podzieliliśmy dysk:'''
 +
<source lang="bash">
 +
fdisk -l
 +
</source>
 +
 
 +
 
 +
'''Powinniśmy uzyskać taki wynik:'''
 +
<source lang="bash">
 +
Device    Boot  Start      End  Sectors Size Id Type
 +
/dev/sda2      2048    411647    409600    200M System EFI
 +
/dev/sda1      2048 41943039 37746688  160G 83 Linux
 +
</source>
 +
 
 +
 
 +
'''Robimy system plików na dysku:'''
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
for i in /dev /proc /sys ; do mount -B "$i" "/mnt/$i" ; done
+
mkfs.ext4 /dev/sda1
 
</source>
 
</source>
  
  
'''Wchodzmy na chroot'a:'''
+
'''Montujemy dysk:'''
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
chroot /mnt
+
mount /dev/sda1 /mnt
 
</source>
 
</source>
  
 +
== Przegranie i rozpakowanie wzorca ==
  
'''Zakładam, że partycję EFI mamy już w systemie założoną:'''
+
'''Podpinamy pendrive sprawdzamy jak go nam wykryło:'''
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
 
fdisk -l
 
fdisk -l
 
</source>
 
</source>
 +
 +
 +
'''Pendrive powinien zamontować się automatycznie do /media/ubuntu/***/ jeżeli nie, montujemy go ręcznie:'''
 +
 +
<source lang="bash">
 +
mkdir /media/pen ( tworzymy według wykrycia pendrive )
 +
mount /dev/sdb1 /media/pen (montujemy według wykrycia pendive)
 +
</source>
 +
 +
 +
'''Przegrywamy plik ze wzorem systemu:'''
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
Urządzenie  Początek    Koniec  Sektory Rozmiar Typ
+
cp -av /media/pen/xubuntu_wzor_czysty_18.04.tar.gz /mnt/
/dev/sda1      2048    411647    409600    200M System EFI
 
 
</source>
 
</source>
  
  
'''Jeżeli partycji nie ma, trzeba ją stworzyć:'''
+
'''Rozpakowujemy plik ze wzorem systemu:'''
Rozmiar 200M
+
<source lang="bash">
typ FAT32
+
cd /mnt/
 +
tar zxvf xubuntu_wzor_czysty_18.04.tar.gz --same-permissions --same-owner --numeric-owner
 +
</source>
 +
(dodatkowe opcje wymagane jeżeli uruchomiliśmy serwer z LiveCD innym niż Ubuntu)
 +
 
 +
=== Instalacja GRUB z UEFI ===
 +
'''Montowanie wymaganych katalogów:'''
 +
<source lang="bash">
 +
for i in /dev /proc /sys ; do mount -B "$i" "/mnt/$i" ; done
 +
</source>
  
  
 
'''Montujemy partycję EFI:'''
 
'''Montujemy partycję EFI:'''
 
<source lang="bash">
 
<source lang="bash">
mount /dev/sda1 /boot/efi
+
mount /dev/sda2 /boot/efi
 +
</source>
 +
 
 +
 
 +
'''Wchodzmy na chroot'a:'''
 +
<source lang="bash">
 +
chroot /mnt
 +
</source>
 +
 
 +
 
 +
'''Dodajemy wpis do pliku ''/etc/fstab'' informujący o nowej partycji EFI.'''
 +
 
 +
<source lang="bash">
 +
/dev/sda2  /boot/efi      vfat    umask=0077      0      1
 
</source>
 
</source>
  

Wersja z 12:27, 12 sie 2019

Tworzenie partycji na wzorcu bez UEFI

Uruchamiamy serwer jakimś liveCD 64Bit (np Ubuntu Mini Remix 16.04.2 amd64 (Tekstowa wersja LiveCD Ubuntu 16.04 64bit 309MB.iso, md5sum: c261d24fe9f446a8a9ebb32c29ab6c55)) i dzielimy w następujący sposób.


Logujemy się na konto administratora wydając polecenie:

sudo su


Sprawdzamy jakie dyski mamy dostępne:

fdisk -l


Powinno się ukazać np:

Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000b61e5

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System


Szukamy i dzielimy sda:

fdisk /dev/sda

Po kolei literki:
n - dodaje nowa partycje
p - primary 
1 - numer partycji
enter - zatwierdzamy pierwszy blok
enter - zatwierdzamy blok ostatni
a - wybieramy partycję która będzie bootowalna
t - zmiana typu partycji
1 - wybieramy pierwszą partycję
83 - ext4
w - zapisujemy i wychodzimy


Sprawdzamy jak podzieliliśmy dysk:

fdisk -l


Powinniśmy uzyskać taki wynik:

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sda1    2048 41943039 37746688 160G 83 Linux


Robimy system plików na dysku:

mkfs.ext4 /dev/sda1


Montujemy dysk:

mount /dev/sda1 /mnt


Przegranie i rozpakowanie wzorca

Podpinamy pendrive sprawdzamy jak go nam wykryło:

fdisk -l


Pendrive powinien zamontować się automatycznie do /media/ubuntu/***/ jeżeli nie, montujemy go ręcznie:

mkdir /media/pen ( tworzymy według wykrycia pendrive )
mount /dev/sdb1 /media/pen (montujemy według wykrycia pendive)


Przegrywamy plik ze wzorem systemu:

cp -av /media/pen/xubuntu_wzor_czysty_18.04.tar.gz /mnt/


Rozpakowujemy plik ze wzorem systemu:

cd /mnt/
tar zxvf xubuntu_wzor_czysty_18.04.tar.gz --same-permissions --same-owner --numeric-owner

(dodatkowe opcje wymagane jeżeli uruchomiliśmy serwer z LiveCD innym niż Ubuntu)

Instalacja GRUB bez UEFI

Montowanie wymaganych katalogów:

for i in /dev /proc /sys /run ; do mount -B "$i" "/mnt/$i" ; done


Wchodzmy na chroot'a:

chroot /mnt


UWAGA!!! - Jeżeli wcześniej utworzyliśmy partycje z innymi numerami musimy poprawić numerację w /etc/fstab przez instalacją GRUBa inaczej po restarcie system będzie długo montował dyski lub nie wstanie w ogóle.

grub-install /dev/sda && update-grub


Powinniśmy uzyskać następującą odpowiedź:

Installation finished. No error reported.


Wychodzimy z chroot'a:

exit


Restartujemy system:

reboot

Tworzenie partycji na wzorcu z UEFI

Uruchamiamy serwer jakimś liveCD 64Bit (np Ubuntu Mini Remix 16.04.2 amd64 (Tekstowa wersja LiveCD Ubuntu 16.04 64bit 309MB.iso, md5sum: c261d24fe9f446a8a9ebb32c29ab6c55)) i dzielimy w następujący sposób.


Logujemy się na konto administratora wydając polecenie:

sudo su


Sprawdzamy jakie dyski mamy dostępne:

fdisk -l


Powinno się ukazać np:

Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000b61e5

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System


Szukamy i dzielimy sda:

fdisk /dev/sda

Po kolei literki:
n - dodaje nowa partycje
p - primary 
2 - numer partycji
enter - zatwierdzamy pierwszy blok
wpisujemy +200M
t - zmiana typu partycji
2 - wybieramy drugą partycję
1 - EFI System

n - dodaje nowa partycje
p - primary 
1 - numer partycji
enter - zatwierdzamy pierwszy blok
enter - zatwierdzamy blok ostatni
t - zmiana typu partycji
1 - wybieramy pierwszą partycję
83 - ext4
w - zapisujemy i wychodzimy


Sprawdzamy jak podzieliliśmy dysk:

fdisk -l


Powinniśmy uzyskać taki wynik:

Device   Boot  Start   End Sectors Size Id Type
/dev/sda2    2048  411647  409600  200M System EFI
/dev/sda1    2048 41943039 37746688 160G 83 Linux


Robimy system plików na dysku:

mkfs.ext4 /dev/sda1


Montujemy dysk:

mount /dev/sda1 /mnt

Przegranie i rozpakowanie wzorca

Podpinamy pendrive sprawdzamy jak go nam wykryło:

fdisk -l


Pendrive powinien zamontować się automatycznie do /media/ubuntu/***/ jeżeli nie, montujemy go ręcznie:

mkdir /media/pen ( tworzymy według wykrycia pendrive )
mount /dev/sdb1 /media/pen (montujemy według wykrycia pendive)


Przegrywamy plik ze wzorem systemu:

cp -av /media/pen/xubuntu_wzor_czysty_18.04.tar.gz /mnt/


Rozpakowujemy plik ze wzorem systemu:

cd /mnt/
tar zxvf xubuntu_wzor_czysty_18.04.tar.gz --same-permissions --same-owner --numeric-owner

(dodatkowe opcje wymagane jeżeli uruchomiliśmy serwer z LiveCD innym niż Ubuntu)

Instalacja GRUB z UEFI

Montowanie wymaganych katalogów:

for i in /dev /proc /sys ; do mount -B "$i" "/mnt/$i" ; done


Montujemy partycję EFI:

mount /dev/sda2 /boot/efi


Wchodzmy na chroot'a:

chroot /mnt


Dodajemy wpis do pliku /etc/fstab informujący o nowej partycji EFI.

/dev/sda2 /boot/efi    vfat  umask=0077   0    1


Następnie sprawdzamy czy działa sieć, jeżeli nie to poprawiamy DNSy, aby można było instalować pakiety.

Instalujemy pakiet do instalacji gruba w UEFI:

apt update ; apt install grub-efi
grub-install /dev/sda && update-grub


Powinniśmy uzyskać następującą odpowiedź:

Installation finished. No error reported.


Wychodzimy z chroot'a:

exit


Restartujemy system:

reboot