Akcje

Spis tesci centralnej

Z Pomoc Netis

Spis treści

Wstęp - przeznaczenie systemu HiperMarket Centrala

1. Zalecenia eksploatacji systemu HiperMarket Centrala

2. Bezpieczeństwo systemu HiperMarket Centrala

3. Założenia systemu HiperMarket Centrala

4. Rozpoczęcie sprzedaży w systemie HiperMarket Centrala

5. Ogólne zasady działania systemu HiperMarket Centrala

6. Opis programu

1. Katalog towarowy systemu HiperMarket Centrala

2. Zarządzanie towarami w systemie HiperMarket Centrala

3. Zarządzanie cenami w systemie HiperMarket Centrala

4. Receptury ........................................................................................................... 28

4.1. Typy receptur

4.2. Receptury

5. Promocje centralne

6. Planogramy - zarządzanie asortymentem w sklepie

6.1. Planogramy typ sklepu

7. Podział w systemie HiperMarket Centrala

7.1. Klasyfikacja w systemie HiperMarket Centrala

8. Katalog kontrahentów w systemie HiperMarket Centrala

9. Użytkownicy w systemie HiperMarket Centrala

10. Kontrakty w systemie HiperMarket Centrala

7. Analizy w systemie HiperMarket Centrala

1. Sprzedaż kwadransowa w systemie HiperMarket Centrala

2. Salda w systemie HiperMarket Centrala

3. Raport obrotu PMB w systemie HiperMarket Centrala

4. Raporty rozszerzone w systemie HiperMarket Centrala

4.1. Podstawowe pojęcia i wzory w module analitycznym w systemie HiperMarket Centrala

4.2. Klawisze dostępne w raporcie w systemie HiperMarket Centrala

4.3. Opis dostępnych raportów w systemie HiperMarket Centrala

5. Analizer w systemie HiperMarket Centrala

8. Menu narzędziowe w systemie HiperMarket Centrala

1. Narzędzia w systemie HiperMarket Centrala

2. NET-WORKGROUP — Poczta firmowa w systemie HiperMarket Centrala

iii

HiperMarket

2.1. Zasada działania modułu

3. Internet w systemie HiperMarket Centrala

9. Kadry

1. Pracownicy

1.1. Baza pracowników

1.2. Stanowiska

1.3. Pracownik - Sklep

2. Moduł czasu pracy

10. Karta stałego klienta

1. Podstawowa praca z kartami

2. Profil dostępności w sklepach

3. Dodatkowa funkcjonalność kart

4. Konto, nagrody, kody